Här är de rätta svaren från tipspromenaden på Solhjulets dag 2017

Senior / vitt     Junior / gult      
             
A 1 Op Overlord 1 X fisk  
             
B 1 Edsbergs trädgård 2 X Portugal  
             
C X Tiblisi 3 X Löfven  
             
D 2 Stålfreds 4 X HV71  
             
E X 2,000 kr 5 X Vitt / Svart  
             
F X Strindberg 6 1 1000.000.000  
             
G X kl 05:00 7 2 Maja och Lasse  
             
H 2 10 8 1 450  
             
I 1 Orkide 9 1 Barken  
             
J 1 1964 10 X Älgen  
             
K 2 Brasilia 11 2 maskar  
             
L 2 Scoville 12 X socker  
             
M   278 skruvar 13   278 skruvar