Vi kommer under dagtid mellan den 9-11 oktober behöva stänga av varmvattnet under korta perioder. Detta beror på ett servicearbete med vårt varmvattensystem. Avbrotten gäller vissa fastigheter under 1-2 timmar/fastighet, och kommer inte påverka hela området samtidigt.