Vissa fastigheter kommer att drabbas av korta avstängningar av varmvattnet under v38 pga servicearbete. Avstängningarna kommer vara i max 1 tim.

Har du ett problem så rapportera detta till vår växel på 08 - 96 14 20