För er som haft en notis i porten om att vattnet kommer stängs av kommer sannolikt få en viss missfärgning av vattnet då det åter kopplas på igen.

Detta är helt normalt och beror på att den tryckförändring som blir i rören får vissa avlagringar att släppa. Det du kan göra är att spola vatten tills missfärgningen av vattnet försvinner.