Det kan förekomma ett knackande ljud i vattenledningen. Låter ungefär som en pump som slår.

Felet är felanmält till SEOM som har drifttekniker i området och felsöker.

Det kan även förekomma rostfärgat varmvatten ur kranarn .Vi har varit i kontakt SEOM och dom har inga avikelser/arbeten igång som orsakar detta. Rådet vi fått är att spola så länge till det inte är missfärgat mer.