ComHem har i preventivt syfte blivit tvungna att utföra akut service i vårt område för att förebygga ett större driftstopp.

Detta innebär att ni eventuellt upplever kortare avbrott i ert TV nät, dock kan man inte i nuläget säga tiden för avbrotten.

ComHem beklagar att arbetet pågår under stundande OS, då man har som policy att inte arbeta med servicearbete under den här typen av evenemang.