Vi har nu fått besked från SEOM att problemet med leverans av fjärrvärmen är åtgärdad.

Dock kan det ta några timmar innan ni får full effekt på radiatorerna igen.