Många av er har senaste tiden upplevt varierande temperaturer i lägenheten. Anledningen är att den stränga kylan orsakat både driftstörningar och begränsad leverans av värme till Solhjulets värmecentral. Trots att det nu är strax under 0 grader ute och driftstörningarna åtgärdade, så kanske ni fortfarande upplever ojämn effekt på radiatorerna. Tekniska har under helgen justerat upp värmekurvan på huvudcentralen vilket vi hoppas skall hjälpa till något. Justeringen följs nu upp kontinuerligt för att säkerställa normal drift. Om ni själva önskar mäta temperaturen i lägenheten så skall det göras min 1m från yttervägg och 80cm över golvet. Där bör temperaturen var ca 20 grader.