Krisplan coronaviruset

Med anledning av Covid-19, eller Coronaviruset som vi säger i dagligt tal, har styrelsen upprättat följande krisplan:

  • Besöksstopp till förvaltningen i Epokenhuset
  • Föreningens koordinator sätts i hemkarantän och sköter viktiga och nödvändiga insatser därifrån.
  • När det gäller föreningens samlings- och servicelokaler så kommer gästlägenheter, bastu,  föreningslokaler och hobbyrum hållas stängda under en tid framöver. Redan gjorda bokningar annulleras. Tvättstugorna hålls öppna som vanligt.
  • Nytt beslut tagits av styrelsen den 12 oktober: Föreningslokaler, hobbylokalerna samt gästlägenheterna kommer att hålla fortsatt stängt fram till årsskiftet. Styrelsen följer kontinuerligt utvecklingen och informationen från Folkhälsomyndigheten, samt tar beslut därefter.
  • Information om restriktioner gällande gymmet. Se här, https://solhjulet.se/for-boende/gym-traning/
  • Bastun öppnad. Se härhttps://solhjulet.se/for-boende/bastu/
  • Fastighetsskötarna hanterar endast akuta händelser i föreningens lägenheter, vattenskada eller liknande samt översyn av undercentraler.
  • Kommande styrelsemöten sker via ”telefonkonferens” där samtliga ledamöter är sammankopplade.
  • Vidare information om föreningens krisplan och hur Covid-19 ska hanteras finns på föreningens hemsida solhjulet.se, i föreningens tidning Solhjulet Runt (utkommer sista veckan i mars), samt i på föreningens Facebooksida.

Styrelsens krisplan syftar till att göra det fortsatta arbetet i föreningen hållbart och medverkar till att minska smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Krisplanen kan skapa olägenheter speciellt för medlemmar som blivit sjuka eller är satta i hemkarantän. Håll ihop, hjälp varandra – visa grannsamverkan.

 

Styrelsen
2020-03-17

Kommentarer inaktiverade.