Driftinformation

Ett antal pågående arbeten i området är tillsvidare stoppade p.g.a Coronaviruset. Trädgårdsarbetet och sophanteringen rullar på som tidigare, samt arbeten där ingen personlig kontakt kommer behövs med er medlemmar.

Se pågående projekt. https://solhjulet.se/pagaende-projekt/

____________________________________________________________________

Solhjulet 5 februari 07:25.

Senaste uppdateringen 15:50

SEOM har nu åtgärdat vattenläckan som påverkade boende på Kaplansbacken och Ribbings väg 4-6. Nu bör det vara normal drift igen.

https://www.seom.se/driftinformation/edsberg-vattenlacka/

____________________________________________________________________

Uttagen till motorvärmarna. Övre samt undre P-Däck Kruthornsvägen 19.

Vid besiktning nyligen har det noterats brister i elnätet till uttagen, vilket innebär att vi måste stänga av strömmen för att utreda vad som behöver åtgärdas. Detta är en säkerhetsåtgärd som tyvärr är nödvändig. Tisdagen den 26 januari stängs all ström av. I dagslägen finns ingen prognos om när vi kan slå på strömmen igen, men vi kommer uppdatera er med information via hemsidan, Facebook och anslag på grindarna.

_______________________________________________________________________________________

Har du ett problem som vi inte känner till så rapportera detta till oss på telefon 08 – 96 14 20 eller e-post fel@solhjulet.se.

Kommentarer inaktiverade.