Laddning av elbil

Nu har du som är medlem i föreningen möjlighet att kunna ladda ditt elfordon på ett miljövänligt, tryggt, säkert och enkelt sätt i BRF Solhjulet.

Det finns numera två typer av laddmöjligheter i föreningen, oavsett vilket alternativ du väljer, behöver du underteckna ett avtal som du hittar till höger på denna sida.

Alternativ 1:

Samtliga parkeringsplatser innanför grindarna på P-Däck och i garaget på Kruthornsvägen 19 är utrustade med s.k. DUO uttag, vilket betyder att det finns uttag både för motorvärmare och elbilsladdning.

För att kunna ladda på egen laddstolpe behöver du en parkeringsplats innanför grindarna i P-huset. Har du inte detta kan du alltid ställa dig i kö för byte av plats, och gör detta enklast genom att maila ditt önskemål till parkering@solhjulet.se.

För att vi skall kunna aktivera ditt uttag måste du först registrera dig genom att via din smartphone skanna in uttagets QR kod, och registrera dig med en emailadress. Följ instruktionerna i appen.

När det är klart och vi mottagit avtalet, aktiverar förvaltningen ditt uttag. Maila avtalet till koordinatorn@solhjulet.se, alternativt droppa ner undertecknat avtal i förvaltningens brevlåda på Kruthornsvägen 8.

Kostnaden för laddningen i alternativ 1 är 200 kr i fast avgift per månad plus den rörliga kostnaden för din laddning, vilket varierar från månad till månad beroende på vad elbolaget tar ut i avgifter. Avgifterna debiteras kvartalsvis i efterhand.

Alternativ 2:

Det andra alternativet är att nyttja laddstolparna utanför grindarna Kruthornsvägen 19, där det finns 4 st uttag för laddning. Där man kan stå i max 3 timmar/laddtillfälle. Stolparna delas mellan er medlemmar som tecknat abonnemang, och regeln “Först till kvarn” gäller. Däremot kan du ladda hur ofta du vill.

Du tecknar först ett avtal med föreningen och får en RFID-bricka eller ett kort som aktiverar laddningen, och är din legitimation till laddningen. Maila avtalet till koordinatorn@solhjulet.se, som hanterar avtalsskrivningen, lämnar ut bricka samt aktiverar laddningen, alternativt droppa ner undertecknat avtal i förvaltningens brevlåda på Kruthornsvägen 8. Avtalet hittar du upp till höger på denna sida. Där väljer du sedan vilket laddalternativ du önskar.

 • Du använder din egen laddkabel. Var noga med att ansluta kabeln i den ordning som föreskrivs för ditt fordon, se din instruktionsbok alternativt följ stegen nedan:

 

  • Först ansluta laddningskontakten i uttaget på LADDBOXEN
  • Därefter starta laddningen genom att hålla RFID BRICKAN/KORT mot boxen
  • Ansluta till sist laddningskabeln till BILEN.
  • Med denna ordning påbörjas den nödvändiga lastbalanseringen som tar 10 – 15 sekunder, därefter startar själva laddningen.

 

 • Du får ladda max 3 timmar åt gången.
 • Laddningen avslutas när du drar ur kabeln från laddboxen eller när batteriet är fulladdat.
 • Tänk på att du måste flytta ditt fordon bort från laddplatsen, så att annan person kan ladda.

Kostnaden för laddningen i alternativ 2 är 100 kr i fast avgift per månad plus den rörliga kostnaden för din laddning, vilket varierar från månad till månad beroende på vad elbolaget tar ut i avgifter. Avgifterna debiteras kvartalsvis i efterhand.

Vi vill dessutom påminna om det inte är tillåtet att ladda bilen på de vanliga motorvärmaruttagen, då risken för brand är överhängande.

 

 

Kommentarer inaktiverade.