En genialisk arkitekt

Ernst Grönvall

Bostadsrättsföreningen Solhjulets arkitekt Ernst Grönwall dyker upp redan på föreningens andra styrelsemöte under sommaren 1959 och får då ett uppdrag av styrelsen som innebär att han i det närmaste självständigt får utforma området. Från de första översiktliga stadsplaneskisserna ända fram till alla detaljer som exempelvis ledstängernas avslutning i trapphallarna till den profilritning som visar exakt hur grepplisten på den utdragbara skärbrädan i köket skulle se ut.

Det här var strax före miljonprojektens tid och då egentligen inte konstigt att arkitektur fortfarande var en angelägenhet för arkitekter. Då var det självklarheter för en som ritade hus att exakt visa hur skrapgallret vid entrédörrarna skulle utformas eller ledstångsinfästena och portarna i mahogny.

Den tidens signum var bra material och därmed tåliga hus. Det skapades hus med låga underhållskostnader. På senare tid har husen inom föreningen också sanerats från 50 och 60-talets fäbless för kemi som tillsatser av pcb, asbets och kreosot.

Affärshuset vintern -63

Över 60 procent av de platsbyggda köken i föreningen finns fortfarande kvar i original efter 50 år vilket vittnar om kvalitet och om hållbara material.

Det finns ett oändligt antal exempel på hur hela bostadsområden förändrats och hamnat långt ifrån de ursprungliga tankarna för ett gott boende, det som arkitekten tänkt från början.

Inom Solhjulet är det här lyckligtvis en långsam process. Det var inte mycket som hann förändras och bytas ut innan styrelsen vaknade och började arbeta med arkitekten Grönwalls idéer istället för mot och samtidigt återställa husens ursprungliga utseende. Alla underhållsprojekt utgår nu från de ursprungliga ritningarna även vad gäller materialspecifikationer och byggnadsbeskrivningar allt från 1961 då husen byggdes.

Första inflyttningsdagen

Det här medverkade till att Ernst Grönwalls namn började nämnas om och om igen inom föreningen. Idag vet lejonparten av alla om bor i föreningen vem arkitekten är som ritade deras hus. De vet att det är den kände arkitekten som också ritade några av Stockholms mest omtalade funkishus, de på Askrikegatan 1 och 13. De vet att Ernst Grönwall är mannen bakom biografen Draken.

Ernst Grönwall ritade också ett antal andra biografer, exempelvis Maxim, Victoria, Esplanad och Sture, alla i Stockholms innerstad. Sedan signerade han delar av bostadsbebyggelsen vid Vällingby centrum, Råcksta, stora delar av Skärholmen, hotell Wellington på Storgatan i Stockholm, Seljansborgs kyrka. I tillägg till detta var han arkitekten som fick rita ett oräkneligt antal bostadshus spridda över hela landet och dessutom en handfull hus i Danmark.

Ernst Grönwall var tillbakadragen och vägrade att bli intervjuad. Han tyckte väl att hans hus talade för sig själva. Genom åren har det dock skapats en bild över vem Ernst Grönwall var, vilka idéer han stod för, hur han var som person och hur föreningen förhåller sig till ”sin” arkitekt.

Till exempel uttalar sig idag Sollentuna kommuns stadsarkitekt Jan Enfors om Grönwall:

-Solhjulet är helt unikt planerat jämfört med dagens bostadsbyggande.

Mer att läsa om husen och arkitekten finns i föreningens omfångsrika årsberättelser som du hittar här.

2010 publicerades en artikel om Ernst Grönwall och bostadsrättsföreningen Solhjulet i den ansedda tidningen ”Byggnadsvård”: https://byggnadsvard.se/foreningen-som-vet-sitt-varde/

Kommentarer inaktiverade.