Hjärtstartarna i Solhjulet

Vi har under sommaren installerat två hjärtstartare i området för att kunna få snabb hjälp vid ett eventuellt hjärtstopp. Startarna skall var ett hjälpmedel vid akuta situationer när ambulans är på väg. Startarna är självinstruerande så att vem som helst skall kunna använda startaren. Man behöver alltså inte ha en HLR utbildning för att använda startaren.

Vi ett akut läge kommer det oftast stress som påverkar de personer som arbetar med att försöka hjälpa, och då är det viktigt att man meddelar 112 i samtalet att man har tillgång till startare och att man följer larmpersonalens instruktioner.

De tre hjärtstartarna som nu finns i föreningen finns på nedanstående adresser.

Brukar ni inte vara i någon av dessa lokaler så ber vi er ändå att lokalisera tvättstugorna och placeringen av hjärtstartarna.

Öppna första dörren med era tags, men öppna inte luckan till hjärtstartaren om det inte är ”Skarpt” läge. Vid öppning av luckan till hjärtstartarna får förvaltningen en avisering om att luckan varit öppnad och vem som öppnat.


Grovtvättstugan Kruthornsvägen 48

Hjärtstartaren på Kruthornet 48

Startaren finns direkt innanför ytterdörren till tvättstugan under den digitala tavlan där ni bokar tider.

Dörren till tvättstugan och skåpet med startaren öppnas med någon av era blåa taggar/brickor som ni använder i vanliga fall till tvättstugan. Inga koder behövs.

Kartlänk till hjärtstartaren


Tvättstugan Kruthornsvägen 4

Hjärtstartaren på Kruthornet 4

Startaren finns bredvid den digitala tavlan innanför första dörren till tvättstugan.

Dörren till tvättstugan och skåpet med startaren öppnas med någon av era blåa taggar/brickor som ni använder i vanliga fall till tvättstugan. Inga koder behövs.

Kartlänk till hjärtstartaren


Gymmet Kruthornsvägen 18

Förutom de två nyinstallerade hjärtstartarna finns den en tredje placerad sedan tidigare i korridoren till gymmet, bastun och gästlägenheterna Kruthornsvägen 18. OBS! Den startaren kan ENDAST nyttjas av de personer som befinner sig på gymmet, i gästlägenheterna eller är i bastun.

Kartlänk till hjärtstartaren


 

 

Kommentarer inaktiverade.