Kontakta oss

Föreningens växel: 08-96 14 20

Växeln hos Bostadsrättsföreningen Solhjulet ger en rad olika möjligheter att kopplas direkt till den som behöver kontaktas. Det sker genom knapptryckningar enligt nedan.

1. Fastighetsskötarna
2. Ekonomi
3. Koordinator
5. Jouren

Siffran 5 till jouren bjuder följande alternativ:

1. Rörjouren (vid t.ex. vattenläckage)
2. Felparkering
3. Störningsjouren
4. Hissjouren
5. Låsjouren
6. Övriga jourärenden

E-post
fel@solhjulet.se – Hit kan du skicka icke akuta felanmälningar, som trasig belysning i trappuppgången och liknande. Din felanmälan hamnar hos fastighetsskötaren.

parkering@solhjulet.se – Svarar på frågor kring föreningens parkeringsplatser.

administration@solhjulet.se – Vänder du dig till i administrativa frågor som avgifter, uthyrning i andra hand, lägenhetsöverlåtelser, pantsättningar, mäklarbild med mera. E-posten hamnar hos vår ekonomiska administration.

info@solhjulet.se – Hit kan du skicka allmänna frågor och frågor som inte passar in på något ovan.

Du kan även nå specifika personer direkt om du adresserar din e-post till förnamn@solhjulet.se.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

BRF Solhjulet
c/o AB Y-Revision
Högbergsgatan 30 A
116 20 Stockholm
Brf Solhjulet
Kruthornsvägen 4
192 32 Sollentuna
Brf Solhjulet
Kruthornsvägen 8
192 32 Sollentuna

 

Kommentarer inaktiverade.