Kontakta oss

Föreningens växel: 08-96 14 20

Växeln hos Bostadsrättsföreningen Solhjulet ger en rad olika möjligheter att kopplas direkt till
den som behöver kontaktas. Det sker genom knapptryckningar enligt nedan.

1. Fastighetsskötarna
2. Ekonomi & Administration
3. Koordinator
4. Jouren

Siffran 4 till jouren bjuder på följande alternativ:

1. Störningsjouren
2. Hissjouren
3. Felparkerade bilar
4. Rörjouren vid vattenläckage
5. Övriga jourärenden

E-post
fel@solhjulet.se – Hit kan du skicka icke akuta felanmälningar, som trasig belysning i trappuppgången
och liknande. Din felanmälan hamnar hos fastighetsskötaren.

parkering@solhjulet.se – Svarar på frågor kring föreningens parkeringsplatser.

administration@solhjulet.se – Vänder du dig till i administrativa frågor som avgifter, uthyrning i andra
hand, lägenhetsöverlåtelser, pantsättningar, mäklarbild med mera. E-posten hamnar hos vår ekonomiska
administration.

info@solhjulet.se – Hit kan du skicka allmänna frågor och frågor som inte passar in på något ovan.

Du kan även nå specifika personer direkt om du adresserar din e-post till förnamn@solhjulet.se.

Postadress

Besöksadress

Leveransadress

BRF Solhjulet
c/o AB Y-Revision
Högbergsgatan 30 A
116 20 Stockholm
Brf Solhjulet
Kruthornsvägen 4
192 32 Sollentuna
Brf Solhjulet
Kruthornsvägen 8
192 32 Sollentuna

 

Kommentarer inaktiverade.