Gym & träning

För hälsa, kondition, muskler & rehab

Föreningen har en gymanläggning som ligger i anslutning till gästlägenheterna och bastuanläggningen Kruthornsvägen 18.

Lokalen är utrustad med ny toppmodern utrustning vilket vi ansett vara viktigt för en god träningskvalité. En bra utrustning höjer både motivation och glädjen med att träna.

Anläggningen är öppen alla dagar 06:00 – 22:00, vilket innebär att det finns bokningsbara tider 06:00-21:00.

För att få tillgång till gymmet måste ett avtal undertecknas. Avtalet hittar du till höger på denna sida. Där framgår även de ordningsregler som gäller och som alla måste känna till.

Du kan antingen lämna in avtalet hos förvaltningen på Kruthornsvägen 8, alternativt skicka in avtalet via mail till koordinatorn@solhjulet.se. När avtalet kommit in till förvaltningen, laddas nyckelbrickorna (Tag/bricka 1&2) så att ni kan boka tider samt öppna dörrarna till anläggningen. Ange mailadress i avtalet så att förvaltningen kan bekräfta att aktiveringen är utförd.

Avgift för att nyttja gymanläggningen är för närvarande 100kr per mån och hushåll.

(Avgiften debiteras under avtalstiden oavsett om man nyttjat anläggningen eller inte).

När väl tag/bricka 1 & 2 är aktiverade är det bara att boka sitt träningspass i bokningssystemet på samma sätt som ni bokar tider till grovtvättstugorna på Kruthornsvägen 4 & 48, eller på de digitala bokningstavlorna som finns i slussarna till grovtvättstugorna. (Inloggningsuppgifterna till bokningssystemet finner du på din månatliga avgiftsavi)

Notera att man kan endast ha två framtida pass bokade samtidigt.

Övrigt att notera.

  • Ni kan boka max 1 tim/dag eller max 7 pass/vecka.
  • Två hushåll får vistas i gymmet samtidigt
  • Pass kan bokas en vecka framåt.
  • Ny tid kan endast bokas efter att ni nyttjat den senaste bokade tiden. Ni kan alltså inte boka flera tider samtidigt.
  • Sprit/desinfektion skall användas både före och efter användning av maskiner, hantlar, skivstång och bänkar. Sprit/desinfektion samt papper finns i gymmet. Om något av detta börjar ta slut, maila då till fel@solhjulet.se
  • Träningspasset skall avslutas kl. XX:55 och maskinerna vara rengjort innan ni lämnar lokalen för nästa medlem. Alltså avsluta passet 5 min före varje hel timme.

Övrig information om regler och ansvar finner du i avtalet.

 

Kommentarer inaktiverade.