Övrig service

Hundägare

Det råder generellt kopplingstvång av hundar i Sollentuna. Men hundar behöver få springa fritt för att få utlopp för all sin energi.

Föreningen har därför byggt en hundgård på ”Edsberget” för alla fyrbenta boende. Där får våra hundar springa utan koppel. Bland hundägare har den här hundgården kommit att räknas bland kommunens finaste. Den ligger i föreningens egen ”lilla skog” bakom höghuset och är indelad i två avdelningar samt utrustad med en del agilityhinder.

Grillplats

Vi vet att grillning är ett trevligt sätt att umgås. Att bo i lägenhet är en omständighet som inte ska vara ett hinder, framförallt då föreningen inte tillåter varken gasol eller kolgrill på egen balkong. Föreningen har arrangerat fasta grillplatser dit alla boende har nära. En grillplats ligger mitt i föreningen, halvvägs upp på Edsberget. De övriga två grillplatserna finns i lekparken bakom Kruthornsvägen 11 samt i Engelska parken Kruthornsvägen 14. Endast grillkol eller briketter får användas som bränsle och gäller för samtliga grillar.

(Vertikal elgrill är tillåtet på egen balkong)

Nöjen

Tidigt i föreningens historia fanns det önskemål att upplåta en del av vår parkmark för gemensamhetsaktiviteter. Därför byggdes en riktig boulebana, ett permanent bordtennisbord och anlades ett storschack. De förstnämnda i kanten till vårt naturområde på Edsberget inte långt från vår grillplats och schackspelet bakom Ribbings väg 12. (Schackpjäserna förvaras i en låst låda på platsen. Den egna dörrnyckeln passar i låset).

Kompost

Uppe vid boule-banan anläggs våren 2019 en kompost för allt som kommer från trädgården, blommor på fönsterbrädan eller jord och vissna växter från balkonglådor. Här har föreningens medlemmar möjlighet att så småningom, och i mån av tillgång, också hämta komposterad jord till egna balkongodlingar och omplanteringar.

Kommentarer inaktiverade.