Reparationsfond

I föreningens stadgar står under §35 att det ska finnas reparationsfonder. En för inre reparationer som kan användas för lägenhetens innehavare. En yttre som kan användas av föreningen och en dispositionsfond som ska kunna balansera reparationer som inte täcks av pengar från den yttre och inre fonden och täcka föreningens eventuella förluster eller användas till att täcka kostnader för ”medlemmarnas trevnad”.

Den yttre reparationsfonden används för att täcka reparationer utanför lägenheterna och som är beslutade av styrelsen.

Den inre reparationsfonden är en fond dit medlemmarna kan vända sig för att söka pengar för reparationer i den egna lägenheten. Enklast är att fylla i blanketten som laddas ner här på sidan. När styrelsen fått ansökan behandlas den för att utröna om reparationen kan anses täckas av fondpengar.

Reparationsfonden är pengar som hör till den egna lägenheten. Varje år tas det ut 0.3 procent av lägenhetens anskaffningskostnad att fonderas.

Ansökan skickas till:

BRF Solhjulet

c/o AB Y Revision

Högbergsgatan 30 A

116 20  Stockholm

Kommentarer inaktiverade.