Energideklaration

För ett par år sedan kom en ny lag som uppmanade alla som äger hus (villor såväl som flerbostadshus) att energideklarera husen. Syftet med lagen var att fastighetsägare skulle uppmärksammas på hur mycket energi som husen förbrukar och därmed blir intresserade av att spara energi. Något som i förlängningen är bra inte bara för miljön utan också för den egna plånboken.

Husen i bostadsrättsföreningen Solhjulet energideklarerades således i vederbörlig ordning under hösten 2009. I huvudsak handlar energideklarationen om en beräkning av förbrukningen av fjärrvärme och elektricitet för ett visst år, i förhållande till huset yta. Alla som läst någon av föreningens årsredovisningar för de senaste – låt oss säga tio – åren vet dock att styrelsen sedan länge mycket noga följer förbrukning av både fjärrvärme och elektricitet. Något som resulterat i otaliga diagram men också i kraftigt minskad energiförbrukning.

Naturligtvis blev vi lite malliga över det samlade utlåtande som energiexperten som upprättade deklarationen gav. Han konstaterar att föreningen “minskat sin fjärrvärme- och elförbrukning kraftigt de senaste åren” och att det inte finns några ytterligare “kostnadseffektiva energisparåtgärder” kvar att genomföra. Det är inte heller så konstigt eftersom föreningens styrelse under det senaste decenniet lagt mycket energi på att spara just energi.

Systemet med energideklarationer fick inte riktigt det genomslag som man tänkt sig – det blev i de flesta fall bara ytterligare ett bortglömt papper i en bortglömd pärm. Från och med den första juli 2012 ska den som säljer sin bostadsrätt också lämna en kopia av föreningens energideklaration till fastighetsmäklaren som sedan måste ha med uppgifterna om energiförbrukning, från energideklarationen, i sin annonsering.

Från och med sommaren 2012 kommer alltså alla lägenhetsannonser att förutom lägenhetspris, månadsavgift, yta, eventuell sjöglimt, förekomsten av rostfria vitvaror också att innehålla en uppgift om fastighetens energiförbrukning. Detta underlättar naturligtvis för den som letar efter ett miljövänligt boende. I annonserna för lägenheterna i bostadsrättsföreningen Solhjulet kommer det att stå 143 kWh energi per kvadratmeter.

Vi kan tycka att den uppgiften – eller energideklarationen i sin helhet – inte säger så mycket om hur bostadsrättsföreningen Solhjulet arbetar med energihushållning. Så därför gör vi det själva på dessa sidor. Sist i bifogat dokument finns kopior av föreningens samtliga (20) energideklarationer, i första hand användbara om det skulle vara så att Du tänker sälja din lägenhet.

Bostadsrättsföreningen Solhjulet

Kommentarer inaktiverade.