Pågående projekt

Under de senaste åren har det utförts mycket underhåll på bostadsrättsföreningen Solhjulets 20 hus. Skälet till detta är helt enkelt att föreningen fyllde 60 år 2019, och att även själva husen uppnår samma respektabla ålder åren 2023 och 2024.

Även om de stora underhållsprojekten nu ligger bakom oss – och de närmaste åren planeras bli mycket lugnare – så finns det hela tiden saker som går sönder, nöts ut eller behöver målas om när det handlar om ett så stort bostadsområde som det som föreningen äger. I våra hus finns 701 bostadslägenheter – och bara bostadsytan uppgår till närmare 50.000 kvadratmeter och till det kommer trapphus, källare, garage, trädgård, lekplatser och mark. Mindre reparationer och underhållsåtgärder planeras och utförs därför kontinuerligt.

Just nu arbetar föreningens styrelse, koordinatorn och den tekniska förvaltningen med följande projekt:

________________________________________________________________________________________

OVK 2023

Under februari – mars kommer föreningen utför det man kallar för OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i samtliga lägenheter. Vår ventilationsentreprenör SVG (Södra Ventilations Gruppen AB) kommer i fas ett att utföra OVK  i fastigheterna med självdrag 6 februari – 28 februari, samt i fas två i de fastigheter med mekanisk frånluft med start under mars månad.

Förvaltningen aviserar i mitten av januari cirkatider när det är dags för OVK i er lägenhet, och SVG kommer därefter avisera vilken dag och klockslag när dom avser att utföra arbetet.

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.