Föreningslokal och konferens

För några år sedan föddes tankarna på att gräva ut och utnyttja marken under gamla Kruthornet – det som vi idag kallar ”Epokenhuset” och som bland annat hyser föreningens administration.

Planerna sattes i verket under 2016 och hösten 2017 stod det klart. Föreningen hade fått en lokal på dryga 600 kvadratmeter med plats för 300 personer. Därmed blev föreningen självförsörjande vad gäller lokaler för evenemang, konferens och för uthyrning.

Den stora lokalen är väl utrustad för små och stora evenemang och kompletteras av två konferensrum med plats för 12 deltagare i varje. Dessa får dock inte bokas när föreningslokalen är upptagen, de ingår heller inte i bokningen av stora lokalen utan kan bokas för specifika, möten, konferenser, genomgångar etc.

Vår stora ”festlokal” är handikappanpassad med två hissar. Här finns sex toaletter och komplett stort kök utrustat med porslin för 150 sittande matgäster. I både konferens och festlokal finns wifi och trefasuttag för eventuell liveorkester/musikanläggning.

Föreningens lokaler kan endast hyras av medlemmar i föreningen och skall ha fyllt 25år.

Så här går uthyrning till

Hyresavtalet ska skrivas ut, undertecknas och lämnas in till administrationen på Kruthornsvägen 8. Avtalet kan laddas ner här bredvid. Därefter bokas lokalen hos koordinatorn på telefon 08-96 14 20, tonval 3,
eller via mejl info@solhjulet.se.

Hyreskostnaden är 1000 kr per dygn för festlokalen och 100 kr per dygn per konferenslokal. Hyresavgiften samt depositionsavgiften på 1000 kr ska erläggas via Swish eller via bankkonto. Depositionen återbetalas efter hyrestidens slut och när lokalen återlämnas i det skick som avtalat stipulerar.

Kommentarer inaktiverade.