Föreningslokal och konferens

För några år sedan föddes tankarna på att gräva ut och utnyttja marken under gamla Kruthornet – det som vi idag kallar ”Epokenhuset” och som bland annat hyser föreningens administration.

Planerna sattes i verket under 2016 och hösten 2017 stod det klart. Föreningen hade fått en lokal på dryga 600 kvadratmeter med plats för 300 personer. Därmed blev föreningen självförsörjande vad gäller lokaler för evenemang, konferens och för uthyrning.

Den stora lokalen är väl utrustad för små och stora evenemang och kompletteras av två konferensrum med plats för 12 deltagare i varje. Dessa får dock inte bokas när föreningslokalen är upptagen, de ingår heller inte i bokningen av stora lokalen utan kan bokas för specifika, möten, konferenser, genomgångar etc.

Vår stora ”festlokal” är handikappanpassad med två hissar. Här finns sex toaletter och komplett stort kök utrustat med porslin för 150 sittande matgäster. I både konferens och festlokal finns wifi och trefasuttag för eventuell liveorkester/musikanläggning. Denna lokal får hyras av medlem vid max ett tillfälle inom en 30 dagars period.


Den lilla lokalen
som är nybyggd och invigs samtidigt som gymmet den 30 januari 2020, är i första hand avsedd för barnkalas och möten dagtid mellan 09:00 – 19:00. Lokalen är lagom för 10-12 barn, och bokas på samma sätt som den stora lokalen. Hyreskostnaden är 500kr/dag.

Vem får hyra?

Föreningens lokaler kan endast hyras av medlemmar i föreningen som minst skall ha fyllt 25 år. Medlem som hyr någon av lokalerna måste närvara i lokalen och är ansvarig för lokalen och inventarierna där i. All kommunikation med förvaltningen gällande lokalerna skall göras av medlem.

Man får INTE hyra ut lokal i ANDRA HAND.

Så här går uthyrning till

Hyresavtalet ska skrivas ut, undertecknas och lämnas in till administrationen på Kruthornsvägen 8. Avtalet kan laddas ner här bredvid. Därefter bokas lokalen hos koordinatorn på telefon 08-96 14 20, tonval 3, vardagar 08:00-16:00.
eller via mejl koordinatorn@solhjulet.se. Bokningen är först komplett då avtal och deposition inkommit och bekräftad av koordinatorn. (Deposition endast vid bokning av stora lokalen)

Hyreskostnaden för den stora föreningslokalen är 3000kr/dygn (5000kr/dygn för bokningar från 1 april 2024, inklusive slutstädning), 500 kr per dag för ett konferensrum samt 500kr/dag för den lilla lokalen. Depositionsavgiften på 3000kr (5000kr/dygn för bokningar från 1 april 2024) för hyra av den stora lokalen erläggas via Swish. Depositionen återbetalas efter hyrestidens slut och när lokalen återlämnas i det skick som avtalat stipulerar. Depositionen betalas inte tillbaks vid en eventuell avbokning senare än 3 veckor innan uthyrningsdag. Hyresavgiften faktureras i efterhand.

Kommentarer inaktiverade.