Pågående projekt

Som ni kanske känner till fyllde föreningen 60 år under 2019 och det innebär att fastigheterna börjar närma sig mogen ålder.

En fastighet, eller ett område, kräver kontinuerligt underhåll för att vara på topp och en förening som Solhjulet med över 700 lägenheter måste kontinuerligt prioritera vilka arbeten som skall utföras. Informationen vi ska försöka förmedla på den här sidan är framförallt kring pågående renoveringsprojekten men även lite kring kommande projekt och ungefärliga tidsplaner.

Vi kommer som vanligt även avisera detaljer i god tid till berörda medlemmar.


Hissrenovering i höghuset: Den preliminära starten för hissrenoveringen är v33 och startar  på Kruthornsvägen 50A. Arbetet beräknas pågå ca 1 år och avslutas på Kruthornsvägen 66B . Varje hisschakt tar ca 3 veckor. Om arbetet kommer igång som planerat, och inte behöver flyttas fram p.g.a den eländiga virusspridningen, återkommer vi med en detaljerad tidsplan vid sommartid.

________________________________________________________________________________________

Byte av vattenstråk (pågår & aviseras innan start)

Hus 1-12 är klart.

Hus 18-20 klart

Hus 14-16 klart

Hus 17. Avbrutet & Framskjutet p.g.a nuvarande situation med Coronaviruset.

________________________________________________________________________________________

Byte av stentrappa (våren 2020)

Stentrappan mellan Kruthornsvägen 27-29 och Danderydsvägen kommer att bytas ut 4-15 maj. Trappan kommer då att stängas av, och det gäller även lekparken som av säkerhetsskäl måste var avstängd.

________________________________________________________________________________________

Obligatorisk Radonmätning (Pågår)

BMG Tapani Polvi AB har fått i uppdrag av Brf Solhjulet att genomföra radonmätning i ett antal lägenheter i fastigheterna. Mätningen kommer att utföras enligt Statens strålskyddsinstituts  mätmetod för radonmätningar i bostäder. Nu är mätningarna klara och samtliga mätare samlas in successivt. På grund av pågående situationen med spridningen av Coronaviruset kommer insamlingen ske fastighet för fastighet. Avisering kommer ut till berörda medlemmar, och har tydliga instruktioner på hur mätarna samlas in, utan risk för smittspridning.

________________________________________________________________________________________

Energideklaration (Pågår)

Enligt lag skall energideklaration för varje fastighet uppdateras vart tionde år. Arbete med detta pågår.

________________________________________________________________________________________

Byggnation av toalett till Gym & Lilla föreningslokalen

Arbetet klart.

________________________________________________________________________________________

Grävning utanför Ribbings väg 4

Arbetet klart.

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.