Pågående projekt

Under de senaste åren har det utförts mycket underhåll på bostadsrättsföreningen Solhjulets 20 hus. Skälet till detta är helt enkelt att föreningen fyllde 60 år, förra året, och att även själva husen uppnår samma respektabla ålder åren 2023 och 2024. (Se där, ett firande att se fram emot).

Även om de stora underhållsprojekten nu ligger bakom oss – och de närmaste åren planeras bli mycket lugnare – så finns det hela tiden saker som går sönder, nöts ut eller behöver målas om när det handlar om ett så stort bostadsområde som det som föreningen äger. I våra hus finns 700 bostadslägenheter – och bara bostadsytan uppgår till närmare 50.000 kvadratmeter och till det kommer trapphus, källare, garage, trädgård, lekplatser och mark. Mindre reparationer och underhållsåtgärder planeras och utförs därför precis hela tiden.

Just nu arbetar föreningens styrelse, koordinatorn och den tekniska förvaltningen med följande projekt:


Tidsplanen för pågående hissrenovering enligt följande tidsplan.

10/8 – 28/8: Kruthornsvägen 50A. Hissen åter i drift 29/8. Klart

24/8 – 11/9: Kruthornsvägen 50B. Hissen åter i drift 12/9. Klart

7/9 – 25/9: Kruthornsvägen 54A. Hissen åter i drift 26/9. Klart

21/9 – 9/10: Kruthornsvägen 54B. Hissen åter i drift 10/10. Klart 24/9

5/10 – 23/10: Kruthornsvägen 60A. Hissen åter i drift 24/10. Klart 15/10

19/10 – 6/11: Kruthornsvägen 60B. Hissen åter i drift 7/11.

18/1 – 5/2: Kruthornsvägen 62A. Hissen åter i drift 6/2.

1/2 – 19/2 : Kruthornsvägen 62B. Hissen åter i drift 20/2.

15/2 – 5/3 : Kruthornsvägen 66A. Hissen åter i drift 6/3.

1/3 – 19/3 : Kruthornsvägen 66B. Hissen åter i drift 20/3.

Vid behov av assistans under pågående arbete kan ni kontakta förvaltningen eller Trygga Hiss. Kontaktuppgifter har ni fått i den utdelade aviseringen, eller se portanslag.

 

________________________________________________________________________________________

Byte av vattenstråk

Hus 1-12 är klart.

Hus 18-20 klart

Hus 14-16 klart

Hus 17. Avbrutet & Framskjutet p.g.a nuvarande situation med Coronaviruset.

________________________________________________________________________________________

Grovtvättstugan Kruthornsvägen 48 stängd 27-28 oktober pga service/uppgradering.

Den 27-28 oktober kommer Säkra Fastigheter att uppgradera bokningssystemet i slussen till grovtvättstugan Kruthornsvägen 48. Det skall installeras en modern tavla, alltså en likadan som finns i tvättstugan Kruthornsvägen 4, i gången till gästlägenheterna, gymmet och bastun. För er medlemmar innebär det att ni kommer kunna boka både tvättstugorna, gymmet och bastun från tre ställen i området, förutom via portalen på hemsidan förstås. Aviseringar kommer upp i portarna Kruthornsvägen 48-68, samt 21-43 den 20 oktober.

________________________________________________________________________________________

Obligatorisk Radonmätning (Avslutat)

26/8. På grund av rådande omständigheter är den sammanställda rapporten försenad. Vi återkommer så snart den inkommit till förvaltningen. Rapporten kommer då finnas tillgänglig på hemsidan.

________________________________________________________________________________________

Energideklaration

Arbete med detta är avslutat och en sammanställning kommer ut på hemsidan under sommar/höst 2020.

_______________________________________________________________________________________

Installation av kodlås entréportar

Arbetet med att installera kodlås i de fastigheter som saknar kodlås pågår. Installationen klar. Brickor & instruktioner utdelat. I de två sista fastigheterna kommer daglåsningen att aktiveras 22 oktober.

_____________________________________________________________________________________

 

Kommentarer inaktiverade.