Pågående projekt

Som ni kanske känner till fyllde föreningen 60 år under 2019 och det innebär att fastigheterna börjar närma sig mogen ålder.

En fastighet, eller ett område, kräver kontinuerligt underhåll för att vara på topp och en förening som Solhjulet med över 700 lägenheter måste kontinuerligt prioritera vilka arbeten som skall utföras. Informationen vi ska försöka förmedla på den här sidan är framförallt kring pågående renoveringsprojekten men även lite kring kommande projekt och ungefärliga tidsplaner.

Vi kommer som vanligt även avisera detaljer i god tid till berörda medlemmar.


Tidsplanen för hissrenoveringen är nu aviserad, och kommer starta v33.

10/8 – 28/8: Kruthornsvägen 50A. Hissen åter i drift 29/8.

24/8 – 11/9: Kruthornsvägen 50B. Hissen åter i drift 12/9.

7/9 – 25/9: Kruthornsvägen 54A. Hissen åter i drift 26/9.

21/9 – 9/10: Kruthornsvägen 54B. Hissen åter i drift 10/10.

5/10 – 23/10: Kruthornsvägen 60A. Hissen åter i drift 24/10.

19/10 – 6/11: Kruthornsvägen 60B. Hissen åter i drift 7/11.

Vi återkommer med tidsplan för hissrenovering Kruthornsvägen 62 & 66 under hösten 2020.

Vid behov av assistans under pågående arbete kan ni kontakta förvaltningen eller Trygga Hiss. Kontaktuppgifter har ni fått i den utdelade aviseringen, eller se portanslag.

 

________________________________________________________________________________________

Byte av vattenstråk

Hus 1-12 är klart.

Hus 18-20 klart

Hus 14-16 klart

Hus 17. Avbrutet & Framskjutet p.g.a nuvarande situation med Coronaviruset.

________________________________________________________________________________________

Byte av stentrappa

Stentrappan mellan Kruthornsvägen 27-29 och Danderydsvägen klart.

________________________________________________________________________________________

Obligatorisk Radonmätning (Avslutat)

BMG Tapani Polvi AB har fått i uppdrag av Brf Solhjulet att genomföra radonmätning i ett antal lägenheter i fastigheterna. Mätningen kommer att utföras enligt Statens strålskyddsinstituts  mätmetod för radonmätningar i bostäder. Nu är mätningarna klara och samtliga mätare samlas in successivt. På grund av pågående situationen med spridningen av Coronaviruset kommer insamlingen ske fastighet för fastighet. Avisering kommer ut till berörda medlemmar, och har tydliga instruktioner på hur mätarna samlas in, utan risk för smittspridning.

________________________________________________________________________________________

Energideklaration

Arbete med detta är avslutat och en sammanställning kommer ut på hemsidan under sommar/höst 2020.

_______________________________________________________________________________________

Installation av kodlås entréportar

Arbetet med att installera kodlås i de fastigheter som saknar är beställt och kommer att påbörjas i mitten av Augusti.

______________________________________________________________________________________

Storstädning P-Däck 15-16 juli

Den 15-16 juli kommer P-Däcka att städas, och ber er som har bilar där att följa aviseringen på grindarna.

_____________________________________________________________________________

Asfaltsarbete 7-8 Juli

Vi har diverse ojämnheter utanför garagen, “Potthål” och diverse justeringar i området som var planerat att utföras under sommaren. Nu fick vår entreprenör en lucka och dök upp tidigare än beräknat. Vi hann m.a.o inte avisera på de adresser det gäller, men hoppas att ni har överseende och att arbetet inte påverkar er vardag.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.