Pågående projekt

Som ni kanske känner till fyllde föreningen 60 år under 2019 och det innebär att fastigheterna börjar närma sig mogen ålder.

En fastighet, eller ett område, kräver kontinuerligt underhåll för att vara på topp och en förening som Solhjulet med över 700 lägenheter måste kontinuerligt prioritera vilka arbeten som skall utföras. Informationen vi ska försöka förmedla på den här sidan är framförallt kring pågående renoveringsprojekten men även lite kring kommande projekt och ungefärliga tidsplaner.

Vi kommer som vanligt även avisera detaljer i god tid till berörda medlemmar.


Hissrenovering i höghuset (Återkommer om tidsplan inom kort)

________________________________________________________________________________________

Byte av vattenstråk (pågår)

Hus 1-12 är klart.

Hus 18-20 pågår, och beräknas klart slutet av februari.

Nästa etapp kommer bli hus 14-16 och påbörjas under våren 2020.

Hus 17 inget startdatum fastställt, men preliminärt hösten 2020.

________________________________________________________________________________________

Byte av stentrappa (våren 2020)

Stentrappan mellan Kruthornsvägen 27-29 och Danderydsvägen kommer att bytas ut efter vintern då kärlen har släppt. Mer information kommer.

________________________________________________________________________________________

Obligatorisk Radonmätning (Pågår)

BMG Tapani Polvi AB har fått i uppdrag av Brf Solhjulet att genomföra radonmätning i ett antal lägenheter i fastigheterna. Mätningen kommer att utföras enligt Statens strålskyddsinstituts  mätmetod för radonmätningar i bostäder. Förvaltningen aviserar er medlemmar 7-10 dagar i förväg där mätning skall utföras.

________________________________________________________________________________________

Energideklaration (Pågår)

Enligt lag skall energideklaration för varje fastighet uppdateras vart tionde år. Arbete med detta pågår.

 

 

Kommentarer inaktiverade.