Pågående projekt

Under de senaste åren har det utförts mycket underhåll på bostadsrättsföreningen Solhjulets 20 hus. Skälet till detta är helt enkelt att föreningen fyllde 60 år, förra året, och att även själva husen uppnår samma respektabla ålder åren 2023 och 2024. (Se där, ett firande att se fram emot).

Även om de stora underhållsprojekten nu ligger bakom oss – och de närmaste åren planeras bli mycket lugnare – så finns det hela tiden saker som går sönder, nöts ut eller behöver målas om när det handlar om ett så stort bostadsområde som det som föreningen äger. I våra hus finns 700 bostadslägenheter – och bara bostadsytan uppgår till närmare 50.000 kvadratmeter och till det kommer trapphus, källare, garage, trädgård, lekplatser och mark. Mindre reparationer och underhållsåtgärder planeras och utförs därför kontinuerligt.

Just nu arbetar föreningens styrelse, koordinatorn och den tekniska förvaltningen med följande projekt:

______________________________________________________________________________

Tidsplanen för pågående hissrenovering enligt följande tidsplan.

10/8 – 28/8: Kruthornsvägen 50A. Hissen åter i drift 29/8. Klart

24/8 – 11/9: Kruthornsvägen 50B. Hissen åter i drift 12/9. Klart

7/9 – 25/9: Kruthornsvägen 54A. Hissen åter i drift 26/9. Klart

21/9 – 9/10: Kruthornsvägen 54B. Hissen åter i drift 10/10. Klart 24/9

5/10 – 23/10: Kruthornsvägen 60A. Hissen åter i drift 24/10. Klart 15/10

19/10 – 6/11: Kruthornsvägen 60B. Hissen åter i drift 7/11. Klart 23/10

18/1 – 5/2: Kruthornsvägen 62A. Hissen åter i drift 6/2. Klart 29/1

1/2 – 19/2 : Kruthornsvägen 62B. Hissen åter i drift 20/2. Klart 11/2

15/2 – 5/3 : Kruthornsvägen 66A. Hissen åter i drift 6/3.

1/3 – 19/3 : Kruthornsvägen 66B. Hissen åter i drift 20/3.

Vid behov av assistans under pågående arbete kan ni kontakta förvaltningen eller Trygga Hiss. Kontaktuppgifter har ni fått i den utdelade aviseringen, eller se portanslag.

 

______________________________________________________________________________

Byte av vattenstråk (Färskvatten)

Hus 1-12 är klart.

Hus 18-20 klart

Hus 14-16 klart

Hus 17. Avbrutet & Framskjutet p.g.a nuvarande situation med Coronaviruset.

______________________________________________________________________________

Energideklaration

Arbete med detta är avslutat och en sammanställning kommer ut på hemsidan under vintern 20/21

______________________________________________________________________________

Rökluckor

Föreningen håller succesivt på och byter ut rökluckorna i trapphusen. Arbetet utförs av MDBS (Mälardalens Brandservice)

 

Kommentarer inaktiverade.