Pågående projekt

Under de senaste åren har det utförts mycket underhåll på bostadsrättsföreningen Solhjulets 20 hus. Skälet till detta är helt enkelt att föreningen fyllde 60 år, förra året, och att även själva husen uppnår samma respektabla ålder åren 2023 och 2024. (Se där, ett firande att se fram emot).

Även om de stora underhållsprojekten nu ligger bakom oss – och de närmaste åren planeras bli mycket lugnare – så finns det hela tiden saker som går sönder, nöts ut eller behöver målas om när det handlar om ett så stort bostadsområde som det som föreningen äger. I våra hus finns 700 bostadslägenheter – och bara bostadsytan uppgår till närmare 50.000 kvadratmeter och till det kommer trapphus, källare, garage, trädgård, lekplatser och mark. Mindre reparationer och underhållsåtgärder planeras och utförs därför kontinuerligt.

Just nu arbetar föreningens styrelse, koordinatorn och den tekniska förvaltningen med följande projekt:

______________________________________________________________________________

Brandgatan mellan höghuset & berget

23 september 2021.

Den 5-29 oktober kommer vi iordningställa brandgatan bakom höghuset då asfalt och beläggningar har både slitits hårt och orsakat sättningar som gör att sopbilen snart inte klarar kurvan utanför 68an, då framförallt vintertid. Dessutom rinner inte regnvattnet från berget ner som det skall i våra dagvattenbrunnar utan det uppstår vattensamlingar mot husfasaden. De fyra björkarna som står efter kanten bakom 62-68 ställer också till problem då rötterna reser upp asfalten och börjar ta sig in i dagvattensystemet. Tyvärr tvingas vi ta ner björkarna för att kunna återställa marken.

______________________________________________________________________________

Rökluckor

Föreningen håller succesivt på och byter ut rökluckorna i trapphusen. Arbetet utförs av MDBS (Mälardalens Brandservice)

 

Kommentarer inaktiverade.