Inför årsstämman 30 juni 2021

I dag den 7 juni delas årsredovisning och allt övrigt material ut som ni behöver inför årsstämman den 30 juni.

Även detta år kommer ni kunna rösta genom poströstning då stämman inte kan genomföras fysiskt p.g.a pandemin.

Fr.o.m tisdag 8 juni kommer ni kunna lägga er röst i den svarta tunnan utanför förvaltningen Kruthornsvägen 8, alternativt lägga er röst på postlådan senast den 30 Juni. All information finns i kuvertet som delas ut under dagen.

 

Reparation av telekabel kommer dröja

12 maj 20:00. Vi har haft tekniker på plats ikväll, och tyvärr har det visat sig att avbrottet är mer komplicerat än vi tidigare anat. Vi förmodar att det i första hand är boende på Kruthornsvägen 62B som är drabbade. Om er fasta telefon inte fungerar ber vi er kontakta koordinatorn och uppge namn lgh nummer samt det fasta telefonnumret som inte fungerar. Antingen via mail, fel@solhjulet.se, eller tel 08-96 14 20 tonval 3.

Förvaltningen

Fast telefoni

I går aviserade vi om att vi fått ett avbrott på telekabeln i samband med byte av vattenstråken i höghuset, vilket medfört att några av er boende på Kruthornsvägen 62 eventuellt saknar fast telefoni.

Reparatör kommer att åtgärda felet torsdag f.m. 13 maj.

Avbrott telekabel i höghuset

Det har skett ett avbrott på en telekabel i samband med byte av vattenledningarna i höghuset under eftermiddagen. Ett flertal av er med fast telefoni kan inte använda den fasta telefonen för tillfället.

Service är på väg.

/Förvaltningen

Ny avisering 21/4 gällande tidsplan vattenavstängning höghuset

Arbetet med byte av vattenstråken i höghuset är i full gång. Då det är ett flertal entreprenörer som skall samarbeta och se till att tidsplanen håller, kommer det då och då lite överraskningar som gör att vi måste justera tider för avstängningar. Idag har vi aviserat till samtliga lägenhetsinnehavare en uppdaterad lista om vilka tider som gäller för vattenavstängning i respektive trappuppgång, och tider då tvättstugorna samt torkrummen är stängda. Vi kommer fortsättningsvis att endast göra uppdateringar via hemsidan under driftinformation och med portanslag i höghuset. Förhoppningsvis kommer den versionen som nu finns under driftinformation att hålla, men som sagt, det kan komma överraskningar vi inte räknat med och behöver då revidera planen. Följ arbetet här, https://solhjulet.se/driftinformation/

Vattenavstängningen höghuset tidigareläggs

Entreprenören kommer behöva stänga av vattnet kl. 08:00 under renoveringsarbetet av vattenstråken. Vi hade tidigare aviserat om att vattnet stängs av 09:00, men då riskerar vi att försena projektet. Aviseringar i brevlådor och i portar kommer upp under dagen, och den tidigare avstängningen gäller fr.o.m måndag 19 april. I övrigt gäller som tidigare aviserats.

Förvaltningen

Glasåtervinning numera på Rudbecks väg

Tyvärr försvann den glasiglo som vi haft under lång tid utanför Ribbings väg 18. Den har aldrig varit Solhjulet´s utan tillhört någon entreprenör som enligt uppgift fått nya ägare och ingår inte längre i det nya avtalet. Förvaltningen har försökt under lång tid att ta reda på vem som haft ansvaret för denna iglo, men det har blivit ett “Mission Impossible” uppdrag som kan ta tid att lösa. Sollentuna kommun har heller ingenting med denna iglo att göra. Tillsvidare hänvisar vi till den närmaste glasåtervinningen som finns på andra sidan Danderydsvägen ca 200m nedanför Kruthornsvägen 21-43 (Låghusen). Karta till stationen samt mer information om förenings arbete om återvinning och sophantering hittar ni på https://solhjulet.se/for-boende/sophantering-ett-kretslopp/

Det är inte tillåtet att kasta glas i hushållssoporna eller i containers för grovsopor. Var vänliga och hjälp till med att följa detta. Föreningens förvaltning och styrelse arbetar för att försöka hitta en lösning på station i/runt området.