Glasåtervinning numera på Rudbecks väg

Tyvärr försvann den glasiglo som vi haft under lång tid utanför Ribbings väg 18. Den har aldrig varit Solhjulet´s utan tillhört någon entreprenör som enligt uppgift fått nya ägare och ingår inte längre i det nya avtalet. Förvaltningen har försökt under lång tid att ta reda på vem som haft ansvaret för denna iglo, men det har blivit ett “Mission Impossible” uppdrag som kan ta tid att lösa. Sollentuna kommun har heller ingenting med denna iglo att göra. Tillsvidare hänvisar vi till den närmaste glasåtervinningen som finns på andra sidan Danderydsvägen ca 200m nedanför Kruthornsvägen 21-43 (Låghusen). Karta till stationen samt mer information om förenings arbete om återvinning och sophantering hittar ni på https://solhjulet.se/for-boende/sophantering-ett-kretslopp/

Det är inte tillåtet att kasta glas i hushållssoporna eller i containers för grovsopor. Var vänliga och hjälp till med att följa detta. Föreningens förvaltning och styrelse arbetar för att försöka hitta en lösning på station i/runt området.

Byte vattenstråket hus 17 återupptas

För snart ett år sedan var vi tvungna att avbryta arbetet med byte av färskvattenledningarna när pandemin slog till. Vid detta tillfälle var osäkerheten stor för oss alla om hur vi skulle hantera arbeten för att undvika smittspridning. Idag ett år senare har vi lärt oss mer. Samarbetet som pågått sedan dess mellan styrelsen och entreprenörerna har utvecklats positivt, och man anser nu att arbetet kan återupptas på ett säkert sätt enligt den plan som presenterats för styrelsen. Arbetet återupptas direkt efter påsk den 6 april och vi kommer att informera samtliga boende i fastigheten inom kort med tidsplaner och annan viktig information via aviseringar i brevinkast och portanslag.

Sandupptagning på gång

Ett säkert vårtecken brukar vara när sandupptagningen drar igång. Vår entreprenör har gett besked om att man påbörjar upptagningen veckan efter påsk då det är väldigt stora mängder som skall sopas upp efter vinterns snö och is. Om entreprenören hinner före påsk blir det i så fall en positiv överraskning.

Byte av värmeväxlare 23:e mars

Under senaste åren har fjärrvärmen varit lite svajig under de kallaste perioderna och en åtgärd för att stabilisera värmen i era radiatorer är att föreningen nu byter en värmeväxlare natten mellan 23 och 24 mars. I höstas gjorde SEOM förändringar i sitt fjärrvärmenät, vilket i kombination med byte av växlaren kommer påverka flödet och värmen positivt. Varmvattnet stängs då av mellan 21:00 och 05:00. Det är aviserat i portarna, på hemsidan och på Facebook.

Hissrenoveringen är klar!

Den drygt ettåriga hissrenoveringen i höghuset är äntligen över. Trots svårigheten för många att behöva ta trapporna under arbetet så tror jag ni medlemmar håller med om att Trygga Hiss har gjort ett fantastiskt jobb. Oftast har de dessutom varit klara en dryg vecka tidigare med arbetet än vad som aviserats.

Gumman & hunden vann!

Snön försvann verkligen fort men så mycket glädje den gav oss de veckor den ändå fanns!

För några veckor sedan utlyste vi en omröstning på föreningens Facebooksida om vilken av områdets fantastiska snögubbar och skulpturer man tyckte bäst om. Den som fick flest röster var ”Gumman & hunden” på bilden nedan, grattis till er som skapade den här roliga figuren.

Vinnare snögubbetävlingen 2020/2021