Brandgatan som ny igen

Arbetet med restaureringen av brandgatan bakom höghuset är nu avslutat. Dörrarna till cykelrummen kan nu öppnas igen, sopnedkasten åter i bruk, och parkeringsplatserna bakom fjärrvärmecentralen är återställda.

Vi kommer även öppna hobbylokalerna, men först nu på måndag den 1 november.

Förvaltningen vill tacka alla er medlemmar och entreprenörer som bidragit till att restaureringen kunnat genomföras smidigt och utan störningar, vilket i sin tur resulterat i att arbetet blev klart innan utsatt tid.

/Förvaltningen

Medlemskap

Styrelsen vinnlägger sig särskilt om att hantera beslut om medlemskap snabbt – normalt klarar vi det på mindre än en vecka. En förutsättning för så snabb handläggning – och för den delen handläggning över huvud taget – är att vi får vår stadgeenliga blankett ifylld.

Denna blankett är alltså ett krav enligt föreningens stagar och utan den kan medlemskap aldrig beviljas. Blanketten kan laddas ner här till höger.

Ifylld blanketten postas till:
Brf Solhjulet
c/o AB Y Revision
Högbergsgatan 30 A
116 20 STOCKHOLM

Lägenhetsregister

 

Mäklarinformation

Bostadsrättsföreningen Solhjulet har en mycket god kontakt med de fastighetsmäklare som förmedlar lägenheter i föreningen. Vi är angelägna att hantera beslut om medlemskap snabbt – normalt klarar vi det på mindre än en vecka förutsatt att vi får alla handlingar korrekt ifyllda från början. Vår stadgeenliga blankett för medlemskap finns att ladda ner här. Utan denna kan inget medlemskap beviljas.

Ett övertygande instrument vid en försäljning är våra årsredovisningar som produceras också med tanke på alla dem som vill bo i Solhjulet eller som till och med redan köpt sin bostadsrätt hos oss. I Årsberättelserna finns hela föreningens både fysiska och ekonomiska historia berättad i detalj. Årsberättelserna finns att ladda ner här.

Den som är intresserad av att flytta hit torde också ha nytta av en genomläsning av vår tidning Solhjulet Runt. Alla utgåvor finns att ladda ner här.

Här på hemsidan (under Flytta hit) finns ett lägenhetsregister med ritningar och grunduppgifter på alla lägenheter i föreningen – det finns 700 stycken.

De spekulanter som vill ha svar på frågor direkt av föreningen skickar ett mejl med sina frågor och sitt telefonnummer till info@solhjulet.se – för snabbaste svar.

Med vänliga hälsningar

Ninni Lund
Ordförande i Bostadsrättsföreningen Solhjulet

PS Mäklarbilder kan beställas via e-post på administration@solhjulet.se.