Stadgar

Föreningens stadgar är de grundläggande regler som föreningen följer.

Konsumentverket skriver i en rekommendation att den som står inför att köpa en bostad bör samla in så mycket fakta som möjligt om bostaden. Bland hållbara fakta utgör en bostadsrättsförenings stadgar en inte alls oviktig del (vid sidan av den ekonomiska biten).

Ibland kan föreningens stadgar vara bra genomläsning även för den som bor i föreningen inte minst som en påminnelse om ramarna för boendet.

Här finns stadgarna som de antogs vid årsstämmorna senast 2015 och 2016. Ladda ner genom att klicka på bilden här bredvid.

Styrelsen

Sedan föreningsstämman 2020 så består styrelsen av följande personer. Observera att styrelsen besvarar ej förvaltningsfrågor eller felanmälningar, se istället sidan Kontakta oss.

Ordinarie styrelse
Ninni Lund, ordförande
Christer Lindberg, ledamot
Maritha Björkengren, ledamot
Micke Åberg, Ledamot
Niklas Carving, Vice ordförande

Suppleanter
Peter Wånggren
Yvonne Junling
Stefan Jeppsson
Christer Lundqvist