Pågående projekt

Under de senaste åren har det utförts mycket underhåll på bostadsrättsföreningen Solhjulets 20 hus. Skälet till detta är helt enkelt att föreningen fyllde 60 år 2019, och att även själva husen uppnår samma respektabla ålder åren 2023 och 2024.

Även om de stora underhållsprojekten nu ligger bakom oss – och de närmaste åren planeras bli mycket lugnare – så finns det hela tiden saker som går sönder, nöts ut eller behöver målas om när det handlar om ett så stort bostadsområde som det som föreningen äger. I våra hus finns 701 bostadslägenheter – och bara bostadsytan uppgår till närmare 50.000 kvadratmeter och till det kommer trapphus, källare, garage, trädgård, lekplatser och mark. Mindre reparationer och underhållsåtgärder planeras och utförs därför kontinuerligt.

Just nu arbetar föreningens styrelse, koordinatorn och den tekniska förvaltningen med följande projekt:

________________________________________________________________________________________

OVK 2023

Under februari – mars kommer föreningen utför det man kallar för OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i samtliga lägenheter. Vår ventilationsentreprenör SVG (Södra Ventilations Gruppen AB) kommer i fas ett att utföra OVK  i fastigheterna med självdrag 6 februari – 28 februari, samt i fas två i de fastigheter med mekanisk frånluft med start under mars månad.

Förvaltningen aviserar i mitten av januari cirkatider när det är dags för OVK i er lägenhet, och SVG kommer därefter avisera vilken dag och klockslag när dom avser att utföra arbetet.

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Energideklaration

För ett par år sedan kom en ny lag som uppmanade alla som äger hus (villor såväl som flerbostadshus) att energideklarera husen. Syftet med lagen var att fastighetsägare skulle uppmärksammas på hur mycket energi som husen förbrukar och därmed blir intresserade av att spara energi. Något som i förlängningen är bra inte bara för miljön utan också för den egna plånboken.

Husen i bostadsrättsföreningen Solhjulet energideklarerades således i vederbörlig ordning under hösten 2009. I huvudsak handlar energideklarationen om en beräkning av förbrukningen av fjärrvärme och elektricitet för ett visst år, i förhållande till huset yta. Alla som läst någon av föreningens årsredovisningar för de senaste – låt oss säga tio – åren vet dock att styrelsen sedan länge mycket noga följer förbrukning av både fjärrvärme och elektricitet. Något som resulterat i otaliga diagram men också i kraftigt minskad energiförbrukning.

Naturligtvis blev vi lite malliga över det samlade utlåtande som energiexperten som upprättade deklarationen gav. Han konstaterar att föreningen “minskat sin fjärrvärme- och elförbrukning kraftigt de senaste åren” och att det inte finns några ytterligare “kostnadseffektiva energisparåtgärder” kvar att genomföra. Det är inte heller så konstigt eftersom föreningens styrelse under det senaste decenniet lagt mycket energi på att spara just energi.

Systemet med energideklarationer fick inte riktigt det genomslag som man tänkt sig – det blev i de flesta fall bara ytterligare ett bortglömt papper i en bortglömd pärm. Från och med den första juli 2012 ska den som säljer sin bostadsrätt också lämna en kopia av föreningens energideklaration till fastighetsmäklaren som sedan måste ha med uppgifterna om energiförbrukning, från energideklarationen, i sin annonsering.

Från och med sommaren 2012 kommer alltså alla lägenhetsannonser att förutom lägenhetspris, månadsavgift, yta, eventuell sjöglimt, förekomsten av rostfria vitvaror också att innehålla en uppgift om fastighetens energiförbrukning. Detta underlättar naturligtvis för den som letar efter ett miljövänligt boende. I annonserna för lägenheterna i bostadsrättsföreningen Solhjulet kommer det att stå 143 kWh energi per kvadratmeter.

Vi kan tycka att den uppgiften – eller energideklarationen i sin helhet – inte säger så mycket om hur bostadsrättsföreningen Solhjulet arbetar med energihushållning. Så därför gör vi det själva på dessa sidor. Sist i bifogat dokument finns kopior av föreningens samtliga (20) energideklarationer, i första hand användbara om det skulle vara så att Du tänker sälja din lägenhet.

Bostadsrättsföreningen Solhjulet

Nära till allt

Edsberg började byggas ut på allvar samma år som Ingemar Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning. Det var sommaren 1959 och kommundelen skulle bli stor.

Idag är Edsberg inte bara centrum och husen på Edsberget, tidigare skogsbetesmarker för Edsbergsgodset djur. Idag är alla åkrar och ängar runt om slottet också bebyggda och tillhör stadsdelen Edsberg. Alla går under olika namn som Edsbacka och Landsnora, Kvarnskogen och Sportfältet, Rösjön och Väsjön samt Östra Edsberg.

Idag bor det nära 10 500 Sollentunabor i det vi kallar för Edsberg. Av dessa är nästan 2500 i förskole- och skolålder. Förskolor och grundskolor byggdes därför tidigt in i kommundelen, eller stadsdelen som vi väljer att kalla Edsberg. Alldeles i närheten ligger också ett av landets mest attraktiva gymnasier, Rudbecksskolan.

Trots väldig konkurrens av stora köpcentrum i Sollentuna har Edsbergs centrum kunnat överleva genom att hålla en egen profil. Ett centrum ”mitt i byn” med blomsteraffär, livsmedelsaffär, restauranger, frisörer, kondis/bageri och ett antal mindre affärer allt i nära anslutning till bibliotek/kulturhus, vårdcentral och apotek.

Ett välplanerat stadsdel

Generationsväxlingarna har varit många sedan 1959 och inflyttningen av barnfamiljer har satt fokus på förskolorna som vi idag räknar till 15 stycken i området. Andelen är jämn mellan privata och kommunala förskolor.

På 60-talet var stadsplanerarna övertygade om att Edsberg var färdigbyggt, men så var det inte. Edsberg har ständigt förtätats och samtidigt förfinats och förbättrats. Det är inte mycket kvar av det centrum som ritades och byggdes på 50- och 60-talet, det är istället renoverat och kraftfullt moderniserat.

Redan från början var det meningen att Edsberg skulle kunna erbjuda ett varierat boende, hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus.

Mellan Edsvikens Strand, Edsbergs slott och Danderydsvägen ligger ett område som kallas ”nedre Edsberg” och som är ett gemytligt småhusområde, med mindre villor och radhus och som påminner om engelska småstäder. Nedre Edsberg ligger alldeles bakom den gamla krogen från 1630-talet, Edsbacka Wärdshus, där också kommunens påkostade simhall ligger. Här finns också bowling, tennis och badmintonhallar.

Edsberg byggdes också till en del genom de bostadsrättsföreningar som bildades och en av dem är idag Sollentunas största enskilda fastighetsägare. Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Sport & fritid

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att Edsbergs olika slags boenden är starkt inspirerat av 50-talets känsla för kvalitet och utnyttjande av ytor. Edsberg ligger dessutom i nära anknytning till stora grönområden. Det är inte mer än några korta promenadsteg till Rösjöområdet med svampskogar, upplysta stigar och motionsspår och ett av Storstockholms mest populära friluftsbad med restaurang, camping, bryggor, kanotsport och vattenrutschkana. Nedanför Edsberg ligger också Sportfältet som är Edsbergs hemmaaréna för fotboll och som samtidigt bjuder svampskog, motionsspår och ett stort stycke natur. Sportfältet är nu under byggnation där kommunen dels ökar sportfältets yta för frilufts och sportaktiviteter och dels bygger bostäder. Man skulle kunna se det här som ett ”sollentunatypiskt” sätt att förtäta och göra bättre.

Nästa berg i grannskapet är Väsjöbacken, ett Storstockholms vintersportcentrum. Backen är utrustad med snökanon för att förlänga säsongen och göra snöfattiga vintrar till riktiga utförsåkareldoradon.

Vill man mot alla odds lämna Edsberg gör man det bäst med buss och då är det så fiffigt ordnat att man kan åka åt två håll för att komma in till Stockholms city eller till något större köpcentra.

Åt öster ligger Tunnelbanan vid Mörby Centrum och i väster ligger Sollentuna Centrum med pendeltåg in till city. Pendeltåget tar oss också utan byte upp till incheckningsdiskarna på Arlanda flygplats.

Slottet

I närheten av Edsberg ligger också Häggviks handelsplats med goda parkeringsmöjligheter och ett stort utbud av specialbutiker. Sollentuna Centrum nås både med direktbuss och med bil. Här finns parkeringsgarage med fri parkering i tre timmar och ett utbud av restaurangtorg och butiker.

Sollentuna har ett rikt kulturutbud. Inom Edsbergs gränser ligger Edsbergs slott där Kungliga Musikhögskolan huserar och där det ofta ges gratiskonserter av hög kvalitet. Slottet har dessutom visningar med jämna mellanrum. Slottsparken utnyttjas inte bara till att fira olika högtider som Nationaldagen utan dagligen för picnic och rekreation. Nyligen öppnade också slottet sin köksträdgård. Här odlas sådana köksväxter som motsvarar olika perioder i slottets månghundraåriga historia. Ladan, ladugården och oxstallet har renoverats och byggts om till gallerier och lokaler med återkommande och skiftande utbud som utställningar, konserter och happenings.

En genialisk arkitekt

Ernst Grönvall

Bostadsrättsföreningen Solhjulets arkitekt Ernst Grönwall dyker upp redan på föreningens andra styrelsemöte under sommaren 1959 och får då ett uppdrag av styrelsen som innebär att han i det närmaste självständigt får utforma området. Från de första översiktliga stadsplaneskisserna ända fram till alla detaljer som exempelvis ledstängernas avslutning i trapphallarna till den profilritning som visar exakt hur grepplisten på den utdragbara skärbrädan i köket skulle se ut.

Det här var strax före miljonprojektens tid och då egentligen inte konstigt att arkitektur fortfarande var en angelägenhet för arkitekter. Då var det självklarheter för en som ritade hus att exakt visa hur skrapgallret vid entrédörrarna skulle utformas eller ledstångsinfästena och portarna i mahogny.

Den tidens signum var bra material och därmed tåliga hus. Det skapades hus med låga underhållskostnader. På senare tid har husen inom föreningen också sanerats från 50 och 60-talets fäbless för kemi som tillsatser av pcb, asbets och kreosot.

Affärshuset vintern -63

Över 60 procent av de platsbyggda köken i föreningen finns fortfarande kvar i original efter 50 år vilket vittnar om kvalitet och om hållbara material.

Det finns ett oändligt antal exempel på hur hela bostadsområden förändrats och hamnat långt ifrån de ursprungliga tankarna för ett gott boende, det som arkitekten tänkt från början.

Inom Solhjulet är det här lyckligtvis en långsam process. Det var inte mycket som hann förändras och bytas ut innan styrelsen vaknade och började arbeta med arkitekten Grönwalls idéer istället för mot och samtidigt återställa husens ursprungliga utseende. Alla underhållsprojekt utgår nu från de ursprungliga ritningarna även vad gäller materialspecifikationer och byggnadsbeskrivningar allt från 1961 då husen byggdes.

Första inflyttningsdagen

Det här medverkade till att Ernst Grönwalls namn började nämnas om och om igen inom föreningen. Idag vet lejonparten av alla om bor i föreningen vem arkitekten är som ritade deras hus. De vet att det är den kände arkitekten som också ritade några av Stockholms mest omtalade funkishus, de på Askrikegatan 1 och 13. De vet att Ernst Grönwall är mannen bakom biografen Draken.

Ernst Grönwall ritade också ett antal andra biografer, exempelvis Maxim, Victoria, Esplanad och Sture, alla i Stockholms innerstad. Sedan signerade han delar av bostadsbebyggelsen vid Vällingby centrum, Råcksta, stora delar av Skärholmen, hotell Wellington på Storgatan i Stockholm, Seljansborgs kyrka. I tillägg till detta var han arkitekten som fick rita ett oräkneligt antal bostadshus spridda över hela landet och dessutom en handfull hus i Danmark.

Ernst Grönwall var tillbakadragen och vägrade att bli intervjuad. Han tyckte väl att hans hus talade för sig själva. Genom åren har det dock skapats en bild över vem Ernst Grönwall var, vilka idéer han stod för, hur han var som person och hur föreningen förhåller sig till ”sin” arkitekt.

Till exempel uttalar sig idag Sollentuna kommuns stadsarkitekt Jan Enfors om Grönwall:

-Solhjulet är helt unikt planerat jämfört med dagens bostadsbyggande.

Mer att läsa om husen och arkitekten finns i föreningens omfångsrika årsberättelser som du hittar här.

2010 publicerades en artikel om Ernst Grönwall och bostadsrättsföreningen Solhjulet i den ansedda tidningen ”Byggnadsvård”: https://byggnadsvard.se/foreningen-som-vet-sitt-varde/