Äktenskapet ComHem & Tele2

ComHem har nyligen meddelat att man efter sammanslagningen nu enbart kommer marknadsföra sig med namnet Tele2. Du som boende kan läsa mer om vad det innebär för er via denna länk. https://assets.ctfassets.net/nproz1mx87a8/1B3C7SEzb99yEQDnfsU8JL/515852a0f79b4f5ea5cc1193627905fd/BRX_TRES2104_Tele2-hus_trapplapp_JSP.pdf

Läs mer

Glasåtervinning numera på Rudbecks väg

Tyvärr försvann den glasiglo som vi haft under lång tid utanför Ribbings väg 18. Den har aldrig varit Solhjulet´s utan tillhört någon entreprenör som enligt uppgift fått nya ägare och ingår inte längre i det nya avtalet. Förvaltningen har försökt under lång tid att ta reda på vem som haft…

Läs mer

Byte vattenstråket hus 17 återupptas

För snart ett år sedan var vi tvungna att avbryta arbetet med byte av färskvattenledningarna när pandemin slog till. Vid detta tillfälle var osäkerheten stor för oss alla om hur vi skulle hantera arbeten för att undvika smittspridning. Idag ett år senare har vi lärt oss mer. Samarbetet som pågått…

Läs mer

Sandupptagning på gång

Ett säkert vårtecken brukar vara när sandupptagningen drar igång. Vår entreprenör har gett besked om att man påbörjar upptagningen veckan efter påsk då det är väldigt stora mängder som skall sopas upp efter vinterns snö och is. Om entreprenören hinner före påsk blir det i så fall en positiv överraskning.

Läs mer

Byte av värmeväxlare 23:e mars

Under senaste åren har fjärrvärmen varit lite svajig under de kallaste perioderna och en åtgärd för att stabilisera värmen i era radiatorer är att föreningen nu byter en värmeväxlare natten mellan 23 och 24 mars. I höstas gjorde SEOM förändringar i sitt fjärrvärmenät, vilket i kombination med byte av växlaren…

Läs mer