Byte vattenstråket hus 17 återupptas

För snart ett år sedan var vi tvungna att avbryta arbetet med byte av färskvattenledningarna när pandemin slog till. Vid detta tillfälle var osäkerheten stor för oss alla om hur vi skulle hantera arbeten för att undvika smittspridning. Idag ett år senare har vi lärt oss mer. Samarbetet som pågått sedan dess mellan styrelsen och entreprenörerna har utvecklats positivt, och man anser nu att arbetet kan återupptas på ett säkert sätt enligt den plan som presenterats för styrelsen. Arbetet återupptas direkt efter påsk den 6 april och vi kommer att informera samtliga boende i fastigheten inom kort med tidsplaner och annan viktig information via aviseringar i brevinkast och portanslag.

Kommentarer inaktiverade.