Hjärtstartarna i Solhjulet

Vi har under sommaren installerat två hjärtstartare i området för att kunna få snabb hjälp vid ett eventuellt hjärtstopp. Startarna skall var ett hjälpmedel vid akuta situationer när ambulans är på väg. Startarna är självinstruerande så att vem som helst skall kunna använda startaren. Man behöver alltså inte ha en HLR utbildning för att använda startaren.

Vi ett akut läge kommer det oftast stress som påverkar de personer som arbetar med att försöka hjälpa, och då är det viktigt att man meddelar 112 i samtalet att man har tillgång till startare och att man följer larmpersonalens instruktioner.

De tre hjärtstartarna som nu finns i föreningen finns på nedanstående adresser.

Brukar ni inte vara i någon av dessa lokaler så ber vi er ändå att lokalisera tvättstugorna och placeringen av hjärtstartarna.

Öppna första dörren med era tags, men öppna inte luckan till hjärtstartaren om det inte är ”Skarpt” läge. Vid öppning av luckan till hjärtstartarna får förvaltningen en avisering om att luckan varit öppnad och vem som öppnat.


Grovtvättstugan Kruthornsvägen 48

Hjärtstartaren på Kruthornet 48

Startaren finns direkt innanför ytterdörren till tvättstugan under den digitala tavlan där ni bokar tider.

Dörren till tvättstugan och skåpet med startaren öppnas med någon av era blåa taggar/brickor som ni använder i vanliga fall till tvättstugan. Inga koder behövs.

Kartlänk till hjärtstartaren


Tvättstugan Kruthornsvägen 4

Hjärtstartaren på Kruthornet 4

Startaren finns bredvid den digitala tavlan innanför första dörren till tvättstugan.

Dörren till tvättstugan och skåpet med startaren öppnas med någon av era blåa taggar/brickor som ni använder i vanliga fall till tvättstugan. Inga koder behövs.

Kartlänk till hjärtstartaren


Gymmet Kruthornsvägen 18

Förutom de två nyinstallerade hjärtstartarna finns den en tredje placerad sedan tidigare i korridoren till gymmet, bastun och gästlägenheterna Kruthornsvägen 18. OBS! Den startaren kan ENDAST nyttjas av de personer som befinner sig på gymmet, i gästlägenheterna eller är i bastun.

Kartlänk till hjärtstartaren


 

 

Viktigt att tänka på vid renovering

Att renovera sin lägenhet är både roligt, spännande och oftast en bra investering. Alla ni som går i renoveringstankar har dessutom stor förväntan på att det nya badrummet eller köket skall skapa en trivsam hemmamiljö för familj och vänner.

Dock kan det bli en del oförutsedda överraskningar som kan bli både kostsamma och orsaka onödiga förseningar om något går snett.

Solhjulets förvaltning har lång och gedigen erfarenhet av vad som kan gå fel i samband med renovering i de 60 åriga fastigheterna av framför allt badrum och kök, och hoppas med följande information kunna ge dig lite vägledning i vad du skall tänka på innan projektet startar och under projektets gång. Det finns säkerligen mer att tänka på än det vi skriver om här, men det är i alla fall en vägledning för att minimera eventuella störningar i renoveringsprocessen.

Vad bör man då tänka på innan man drar i gång en renovering.

Badrum

Anlita enbart certifierade hantverkare som har försäkringar vilken täcker eventuella skador eller byggtekniska fel som kan uppstå i samband med renovering. De certifikat du skall be att få kopior på innan du ger en hantverkare uppdraget är:

Väljer man ändå att anlita företag som INTE har dessa certifikat kan det få konsekvenser gentemot ditt försäkringsbolag och föreningen vid eventuella skador vid renovering, samt segdragna processer mot föreningens förvaltning.

När ni är klara med val av entreprenörer är det några saker som ni måste göra:

 • Avisera i portarna i fastigheten att ni kommer renovera, vilket företag som renoverar, telefonnummer till dig som lägenhetsinnehavare samt telefonnummer till ansvarig entreprenör och datum då arbetet beräknas pågå.
 • Arbete får endast utföras vardagar mellan 08:00 – 16:00. Tysta arbeten som till exempel målning kan göras även kvällar och helger.
 • Byggavfall skall entreprenören lägga i byggsäckar på utsidan och ombesörja borttransport senast sista vardagen före varje helgdag. De innebär att en byggsäck får stå på föreningens mark max 5 dagar. Viktigt att lägenhetsinnehavaren gör upp detta med entreprenör innan avtal tecknas. Byggavfall som läggs löst i föreningens område eller fastighet kommer omedelbart att omhändertas. Transport och skrotavgifter kommer debiteras lägenhetsinnehavaren.
 • Byggavfall får INTE kastas i föreningens containers för grovsopor, eller i något av föreningens sopkärl. Det är alltså entreprenörens ansvar eller du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ta hand om avfallet. Den närmaste avfallsstationen är Hagby Återvinningsstation 11 minuter bort med bil.

Då många av föreningen badrum är +30 år, har fuktspärren i golvet med stor sannolikhet uppnått sin tekniska livslängd, och då även gjutjärnsbrunnen. Golv och brunn måste då bilas upp för att kunna lägga nya anslutningar mot föreningen avloppsstam. När detta arbete påbörjas skall det göras enligt följande:

 • Kontakta fastighetsskötarna på 08-96 14 20 tonval 1 och boka en tid för en initial fuktmätning. Är det höga värden kommer fastighetsskötarna kalla in företag som utför fuktutredning. Dels för att säkerställa att föreningens betongbjälklag inte har skadats, och dels för att ni skall få ett underlag att skicka till ert försäkringsbolag utifall det uppstått skador i föreningens egendom. Om det visar sig vara höga fuktvärden i betongen och krav från föreningen på renovering, kommer fastighetsskötarna att bistå med fläkt för uttorkning efter att golvet är bilat. Företaget som utfört fuktutredningen återkommer sedan för slutbesiktning innan man får återställa, och du som lägenhetsinnehavare kommer att debiteras för fuktutredningen. I vissa fall tar försäkringsbolaget denna kostnad, men ett tips är att kontakta ditt försäkringsbolag innan hela processen startar. Föreningen följer Svensk Bostadsrättslag och står i föreningens stadgar. Stadgarna kan du ladda ner här och skicka till ditt försäkringsbolag.
 • För vattenavstängning skall alltid fastighetsskötarna kontaktas på 08-96 14 20, och avisering om grannarna påverkas.
 • Hantverkarna måste säkra upp taket i underliggande badrum (stämpa) innan bilning för att undvika att bila igenom grannens badrumstak.
 • När ni fått godkänt efter avslutad fuktmätning för att återställa badrumsgolvet skall er hantverkare kontakta antingen repipe.se (F.d Dakki) via mail, info@repipe.se, alternativt Interspol.se på tel 020-30 00 00 och beställa någon av dessa entreprenörer för att ansluta ditt avlopp mot föreningens avloppsstam. Föreningen kommer sedan att ersätta dig som lägenhetsinnehavare för detta arbete mot uppvisande av entreprenörens certifikat enligt ovan, samt kopia på fakturan från Repipe eller Interspol.

Kök

På 60 talet när köken byggdes var det ofta anpassat en liten yta för husmor att kunna laga god mat åt familjen. Husmor krävde då inte några större ytor, fast det borde varit tvärtom.

Idag är nog köket det mest populära rummet för familjen då man lagar mat tillsammans, man äter tillsammans, och inte helt ovanligt att man minglar och umgås med familjen och vänner i just köket. Det är då självklart när man renoverar att det skall vara både praktiskt och snyggt i köket.

Precis som med att renovera badrum så är det vissa saker man skall tänka på för att undvika tråkigheter i efterhand.

De flesta köksleverantörer är väldigt duktiga att designa och installera, men inte helt ovanligt att man missar en liten detalj, ventilationen. Alltså frånluftsventilen där all luft i hela lägenheten skall ta sig ut för att det skall kunna komma in ny fräsch luft utifrån. Det händer tyvärr ganska ofta att köksfirmorna designar köket utan att tänka på kökets och lägenhetens ventilationsdon för frånluften, utan man täpper till detta med skåp eller liknande.

Frånluftsventilen i köket installerades vid byggnationen 1960 ovanför spisen, men har genom åren ibland fått annan placering efter renovering. Har man gjort rätt så har man förlängt ventilationsdonet för utgående luft med, t.ex. ett s.k. spirorör. Det viktiga är dock att man inte täpper till ventilationsdonet med något skåp, utan att det är fri väg för luften att ta sig ut.

Var 6e år genomförs en lagstadgad s.k. OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i lägenheterna, och har man täppt igen kökets ventilationsdon med ett skåp eller kopplat på en köksfläkt direkt på ventilationen kommer man att få en anmärkning och krav på att åtgärda felet.

De flesta fastigheter har något man kallar för självdrag, vilket innebär att uteluft som kommer in genom ventiler, springor i fönstren och genom brevinkastet i ytterdörren cirkulerar genom lägenheten och ut genom ventilationen i köket. Notera att fastigheter med självdrag har en varierande luftcirkulation som påverkas av lufttemperatur och lufttryck, och varierar med årstiden.

När man väljer fläkt till köket så har man två alternativ att välja på. Antingen en motorstyrd kolfilterfläkt som renar matoset och blåser ut renad luft i köket igen, eller så kan man välja ett spjäll, som inte har någon motor, utan är egentligen en förlängning av ventilationsdonet till frånluften, och skall kopplas direkt på ventilationsdonet ovanför spisen.

Det som kan hända om man inte följer det ovannämnda är att man kan få dålig luft i lägenheten, matos från grannarnas matlagning eller att man förser grannarna med sitt eget matos. Det kan dessutom förekomma imma på fönster, och i värsta fall mögelskador på väggar.

Om man inte följer dessa råd är det inte helt ovanligt att man även påverkar grannarnas ventilation. Det blir som en ”ond cirkel” i hela trappuppgången.

Vid behov av att anlita elektriker för elarbeten i er lägenhet, skall ni kontakta behörig elektriker.
För att garantera att ni får hjälp av en behörig elfirma, sök här nedan eller kontakta förvaltningen för rekommendationer. Om ni tänker installera 3 fas för att ni skaffat t.ex. ny spis som kräver detta, skall arbetet utföras av Sandströms Elfirma AB, vilka utför arbeten som gäller föreningens infrastruktur. Ni kontaktar firman på 08-590 35 500.

I övrigt gäller samma regler för renovering av kök som vid renovering av badrum:

 • Avisera i portarna i fastigheten att ni kommer renovera, vilket företag som renoverar, telefonnummer till dig som lägenhetsinnehavare samt telefonnummer till ansvarig byggherre samt datum då arbetet beräknas pågå.
 • För vattenavstängning skall alltid fastighetsskötarna kontaktas på 08-96 14 20, och avisering utifall grannarna påverkas av vattenavstängningen.
 • Arbete får endast utföras vardagar mellan 08:00 – 16:00. Tysta arbeten som till exempel målning kan göras även kvällar och helger.
 • Byggavfall skall entreprenören lägga i byggsäckar på utsidan och ombesörja borttransport senast sista vardagen före varje helgdag. De innebär att en byggsäck får stå på föreningens mark max 5 dagar. Viktigt att lägenhetsinnehavaren gör upp detta med entreprenör innan avtal tecknas. Byggavfall som läggs löst i föreningens område eller fastighet kommer omedelbart att omhändertas. Transport och skrotavgifter kommer debiteras lägenhetsinnehavaren.
 • Byggavfall får INTE kastas i föreningens containers för grovsopor, eller i något av föreningens sopkärl. Det är alltså entreprenörens ansvar eller du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ta hand om avfallet. Den närmaste avfallsstationen är Hagby Återvinningsstation 11 minuter bort med bil.

Om ni tänker på de vi skrivit om ovan är vi helt övertygade om att ni kommer få ett fantastiskt kök att umgås och trivas i.

Lycka till med er renovering.
/Förvaltningen

Bredband & TV

TV

Föreningen har som fastighetsägare ett avtal med ComHem/Tele2, vilka distribuerar basutbudet av kanaler i föreningens TV-nät. Antalet kanaler och utbud varierar med tiden då ComHem/Tele2’s avtal med kanalleverantörer måste förnyas kontinuerligt.

TV kanaler är ”Färskvara” och kan därför försvinna, eller nya kanaler tillkomma. Enklast är att uppdatera sig på utbudet via http://tele2.se Där kan du även hitta alternativ till kanaler om du önskar utöka ditt utbud, men behöver då teckna abonnemang med ComHem/Tele2. Basutbudet ingår i hyran.

Bredband

För dig som medlem har du friheten att välja bredband från antingen ComHem/Tele2, eller via föreningens öppna stadsnät där SEOM är kommunikationsoperatör. Abonnemang ingår inte i hyran.

ComHem/Tele2

I ditt vardagsrum är det installerat det som man ibland kallar ”Tre Hål i Väggen”. Det är ett uttag som är anslutet till ComHem/Tele2’s nät, och där du inte bara kan titta på TV, utan även koppla in en Wifi router och få åtkomst till Internet via bredbandet. Om man väljer ComHem/Tele2 som bredband och internet leverantör, krävs det att man kontaktar ComHem/Tele2 för beställning av ett abonnemang. ComHem/Tele2 skickar då en Wifi router till dig som du enkelt kopplar in i uttaget bredvid TV uttaget. https://www.tele2.se/kundservice

SEOM & Öppna Stadsnätet

Om du väljer att skaffa bredband via det öppna stadsnätet så kopplar du in din dator via det nätverksuttag som antingen finns i väggen mot trappuppgången direkt innanför din lägenhetsdörr, eller så är uttaget placerat i något utav sovrummen. Det är en lite vit dosa med ett nätverksuttag på undersidan.

Efter anslutning av datorn kommer du att bli kopplad till en portal där du skall kunna beställa internettjänsten från olika leverantörer. https://www.bredbandsval.se/. När tjänsten är aktiverad kan du sedan ansluta en Wifi Router i uttaget.

Den leverantör du väljer kommer sedan vara den som skickar fakturor och svara på supportfrågor.

https://www.seom.se/fiber-och-tv/fiber-till-flerbostadshus-och-samfalligheter/tjanster-och-leverantorer/

Åtgärd och säkerhetsplan coronaviruset

Med anledning av Covid-19, eller Coronaviruset som vi säger i dagligt tal, har styrelsen upprättat följande åtgärds och säkerhetsplan: (Uppdaterad 9 februari 2022)

 • Besöksstopp till förvaltningen i Epokenhuset återinförs fr.o.m 11 januari, och gäller t.o.m 28 februari. 
 • Föreningens koordinator arbetar hemifrån 2-3 dagar/vecka, och sköter viktiga och nödvändiga insatser via mail och telefon.
 • Fastighetsskötarna gör endast hembesök vid akuta ärenden. Både fastighetsskötarna och boende skall använda munskydd vid eventuella hembesök. Gäller t.o.m 28 februari.
 • Föreningslokalerna stänger fr.o.m. 11 januari, men öppnar för bokning och uthyrning igen när FHM lättar på restriktionerna. Lokalen går att boka redan nu, och är öppen för uthyrning fr.o.m 1 mars.
 • Tvättstugorna hålls öppna som vanligt. 
 • Gästlägenheterna hålls öppna som vanligt.
 • Styrelsen följer kontinuerligt utvecklingen och informationen från Folkhälsomyndigheten, samt tar beslut därefter.
 • Förvaltningen kommer att meddela samtliga medlemmar via denna sida så snart förändringar sker, positiva som negativa.
 • Fortsatta restriktioner i gym, hobbylokalerna och bastun enligt nedan.
 • Gymmet, se här, https://solhjulet.se/for-boende/gym-traning/
 • Bastun, se här. https://solhjulet.se/for-boende/bastu/
 • Hobbylokalerna, se härhttps://solhjulet.se/for-boende/snickeri-maleri-systuga/
 • Kommande styrelsemöten sker via ”telefonkonferens” där samtliga ledamöter är sammankopplade.

Styrelsens åtgärds och säkerhetsplan syftar till att göra det fortsatta arbetet i föreningen hållbart och medverkar till att minska smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hjälp varandra, håll avståndet och visa grannsamverkan.

 

Styrelsen
2022-02-09

Gym & träning

 

Uppdaterad information i samband med att FHM lättar på restriktionerna 9 februari 2022.

Efter beslut av styrelsen har vi öppnat gymmet igen. Dock kommer vi vara fortsatt försiktiga då covid-19 spridningen inte är över.

För att minimera riskerna för smittspridning, samt ge möjligheter för samtliga medlemmar att kunna boka tider på ett rättvist sätt så gäller följande.

 • Endast ett hushåll Två hushåll får vistas i gymmet per pass fr.o.m 9 februari 2022.
 • Ni kan boka max 1 tim/dag eller max 7 pass/vecka.
 • Pass kan bokas en vecka framåt.
 • Ny tid kan endast bokas efter att ni nyttjat den senaste bokade tiden. Ni kan alltså inte boka flera tider samtidigt.
 • Sprit/desinfektion skall användas både före och efter användning av maskiner, hantlar, skivstång och bänkar. Sprit/desinfektion samt papper finns i gymmet. Om något av detta börjar ta slut, maila då till gym@solhjulet.se
 • Träningspasset skall avslutas kl. XX:55 och maskinerna vara rengjort innan ni lämnar lokalen för nästa medlem. Alltså avsluta passet 5 min före varje hel timme.

Vi har noterat att restriktioner och regler ovan har under hösten respekterats och följts föredömligt. Vi alla hoppas att vi så småningom kan öppna upp som vanligt igen.

Håll er friska

Förvaltningen

—————- Standard informationen nedan, och gäller då vi kan öppna som vanligt igen ——————-

För hälsa, kondition, muskler & rehab

Det efterlängtade gymmet för föreningens medlemmar står nu äntligen färdigbyggt. Utmärkt för, hälsa, kondition, träning, muskler och rehab.

Gymmet ligger centralt på Kruthornsvägen 18, en trappa ned. Samma ingång som till gästlägenheterna, lilla föreningslokalen och bastuanläggningen.

Anläggningen är öppen alla dagar 06:00 – 23:00, vilket innebär att det finns bokningsbara tider 06:00-22:00.

Lokalen är utrustad med ny toppmodern utrustning vilket vi ansett vara viktigt för en god träningskvalité. En bra utrustning höjer både motivation och glädjen med att träna.

Första stegen ner till träningslokalen:
För att få tillgång till gymmet krävs ett avtal mellan den som tränar och föreningen. Det avtalet finns nedladdningsbart till höger på denna sida. Avtalet ska fyllas i och mejlas till förvaltningen (koordinator@solhjulet.se) eller läggas i förvaltningens brevlåda på Kruthornsvägen 8. Avgift för att nyttja gymanläggningen är 100kr/mån/hushåll.

När avtalet godkänts aktiveras nyckeltaggen som då går till gymmets både entrédörr och träningslokal den tid som är bokad. Bokningen sker via hemsidan. Varje bokningsbar tid är på en timme. Den som vill ha två timmar får göra en ny bokning direkt efter den första timmen och i mån av plats. Det finns max 8 bokningar/timme att tillgå.

Bokning kan också göras på de digitala skärmarna som finns i korridoren vid gymmet och i tvättstugan på Kruthornsvägen 4. (Tavlan i gymmet går bara att använda när man väl är inne på gymmet, alltså redan har en bokad tid för att komma in genom entrédörren.)

Du kan boka hur ofta du vill, men notera att det är endast 8 samtidiga bokningar/pass, vilket innebär att har du bokad tid men får förhinder måste tiden bokas av så att annan medlem kan boka tiden.

Övrig information om regler och ansvar hittar du i avtalet.

 

Laddning av elbil

Nu har du som är medlem i föreningen möjlighet att kunna ladda ditt elfordon på ett miljövänligt, tryggt, säkert och enkelt sätt i BRF Solhjulet. Laddstolparna finns på Kruthornsvägen 19 (vid p-däck) och du får ladda hur ofta du vill.

Du tecknar först ett avtal med föreningen och får en RFID-bricka som är din legitimation till laddningen. Kontakta föreningens koordinator, som är den som hanterar avtalsskrivningen och lämnar ut brickan.

 • Du använder din egen laddkabel. (Fast kabel utvärderas för närvarande) Var noga med att ansluta kabeln i den ordning som föreskrivs för ditt fordon, se din instruktionsbok alternativt följ stegen nedan:

 

  • Först ansluta laddningskontakten i uttaget på LADDBOXEN
  • Därefter starta laddningen genom att hålla RFID BRICKAN mot boxen
  • Ansluta till sist laddningskabeln till BILEN.
  • Med denna ordning påbörjas den nödvändiga lastbalanseringen som tar 10 – 15 sekunder, därefter startar själva laddningen.

 

 • Du får ladda max 3 timmar åt gången.
 • Laddningen avslutas när du drar ur kabeln från laddboxen eller när batteriet är fulladdat.
 • Tänk på att du måste flytta ditt fordon bort från laddplatsen, så att annan person kan ladda.

Kostnaden för laddningen är 50 kr i fast avgift per månad plus den rörliga kostnaden för din laddning (för närvarande ca 1 kr / kWh via SEOM). Avgifterna debiteras kvartalsvis.

Vi vill dessutom påminna om det inte är tillåtet att ladda bilen på de vanliga motorvärmaruttagen, då risken för brand är överhängande.

 

 

Reparationsfond

I föreningens stadgar står under §35 att det ska finnas reparationsfonder. En för inre reparationer som kan användas för lägenhetens innehavare. En yttre som kan användas av föreningen och en dispositionsfond som ska kunna balansera reparationer som inte täcks av pengar från den yttre och inre fonden och täcka föreningens eventuella förluster eller användas till att täcka kostnader för ”medlemmarnas trevnad”.

Den yttre reparationsfonden används för att täcka reparationer utanför lägenheterna och som är beslutade av styrelsen.

Den inre reparationsfonden är en fond dit medlemmarna kan vända sig för att söka pengar för reparationer i den egna lägenheten. Enklast är att fylla i blanketten som laddas ner här på sidan. När styrelsen fått ansökan behandlas den för att utröna om reparationen kan anses täckas av fondpengar.

Reparationsfonden är pengar som hör till den egna lägenheten. Varje år tas det ut 0.3 procent av lägenhetens anskaffningskostnad att fonderas.

Ansökan skickas till:

BRF Solhjulet

c/o AB Y Revision

Högbergsgatan 30 A

116 20  Stockholm

Föreningslokal och konferens

För några år sedan föddes tankarna på att gräva ut och utnyttja marken under gamla Kruthornet – det som vi idag kallar ”Epokenhuset” och som bland annat hyser föreningens administration.

Planerna sattes i verket under 2016 och hösten 2017 stod det klart. Föreningen hade fått en lokal på dryga 600 kvadratmeter med plats för 300 personer. Därmed blev föreningen självförsörjande vad gäller lokaler för evenemang, konferens och för uthyrning.

Den stora lokalen är väl utrustad för små och stora evenemang och kompletteras av två konferensrum med plats för 12 deltagare i varje. Dessa får dock inte bokas när föreningslokalen är upptagen, de ingår heller inte i bokningen av stora lokalen utan kan bokas för specifika, möten, konferenser, genomgångar etc.

Vår stora ”festlokal” är handikappanpassad med två hissar. Här finns sex toaletter och komplett stort kök utrustat med porslin för 150 sittande matgäster. I både konferens och festlokal finns wifi och trefasuttag för eventuell liveorkester/musikanläggning. Denna lokal får hyras av medlem vid max ett tillfälle inom en 30 dagars period.


Den lilla lokalen
som är nybyggd och invigs samtidigt som gymmet den 30 januari 2020, är i första hand avsedd för barnkalas och möten dagtid mellan 09:00 – 19:00. Lokalen är lagom för 10-12 barn, och bokas på samma sätt som den stora lokalen. Hyreskostnaden är 350kr/dag.

Vem får hyra?

Föreningens lokaler kan endast hyras av medlemmar i föreningen som minst skall ha fyllt 25 år. Medlem som hyr någon av lokalerna måste närvara i lokalen och är ansvarig för lokalen och inventarierna där i. All kommunikation med förvaltningen gällande lokalerna skall göras av medlem.

Man får INTE hyra ut lokal i ANDRA HAND.

Så här går uthyrning till

Hyresavtalet ska skrivas ut, undertecknas och lämnas in till administrationen på Kruthornsvägen 8. Avtalet kan laddas ner här bredvid. Därefter bokas lokalen hos koordinatorn på telefon 08-96 14 20, tonval 3, vardagar 08:00-16:00.
eller via mejl koordinatorn@solhjulet.se. Bokningen är först komplett då avtal och deposition inkommit och bekräftad av koordinatorn. (Deposition endast vid bokning av stora lokalen)

Hyreskostnaden är fr.o.m. 1 januari 2020 är 1500 kr per dygn för festlokalen, 500 kr per dag per konferensrum samt 350kr/dag för den lilla lokalen. Depositionsavgiften på 1500 kr erläggas via Swish. Depositionen återbetalas efter hyrestidens slut och när lokalen återlämnas i det skick som avtalat stipulerar. Depositionen betalas inte tillbaks vid en eventuell avbokning senare än 3 veckor innan uthyrningsdag. Hyresavgiften faktureras i efterhand.

Bastu

Styrelsen har beslutat att öppna bastuanläggningen 1 september.

Då Covid-19 pandemin är långt ifrån över, ber vi er ta det fortsatt försiktigt, följa FHM riktlinjer samt vara extra noga med rengöringen efter avlutat bastupass.

Föreningen har en bastuanläggning som ligger i anslutning till gästlägenheterna. En större bastu inkl relaxavdelning och en något mindre.

För att få tillgång till bastun måste ett avtal undertecknas. Det är de ordningsregler som gäller och som alla måste känna till. I samband med inlämningen av avtalet hos administrationen laddas nyckelbrickan (plasttaggen) så att dörrarna till bastuanläggningen kan öppnas och bastutider kan beställas. Avgift för att nyttja bastuanläggningen är 50kr/mån/hushåll.

När väl brickan är laddad är det bara att boka sin bastutid i bokningssystemet eller på nyckeltavlan i entrén till Epokenhuset. Det går alldeles utmärkt att boka en bastu till eget sällskap eller familj. Relaxutrymmet tillhör då den större bastun.

Bastutider:

07:00 – 10:00
10:00 – 13:00
13:00 – 17:00
17:00 – 20:00
20:00 – 23:00

Glöm inte att först ladda ner och underteckna avtalet med förvaltningen. Nerladdning kan göras här bredvid. Lämna sedan in till administrationen i brevlådan på Kruthornsvägen 8.

Övrig service

Hundägare

Det råder generellt kopplingstvång av hundar i Sollentuna. Men hundar behöver få springa fritt för att få utlopp för all sin energi.

Föreningen har därför byggt en hundgård på ”Edsberget” för alla fyrbenta boende. Där får våra hundar springa utan koppel. Bland hundägare har den här hundgården kommit att räknas bland kommunens finaste. Den ligger i föreningens egen ”lilla skog” bakom höghuset och är indelad i två avdelningar samt utrustad med en del agilityhinder.

Grillplats

Vi vet att grillning är ett trevligt sätt att umgås. Att bo i lägenhet är en omständighet som inte ska vara ett hinder, framförallt då föreningen inte tillåter varken gasol eller kolgrill på egen balkong. Föreningen har arrangerat fasta grillplatser dit alla boende har nära. En grillplats ligger mitt i föreningen, halvvägs upp på Edsberget. De övriga två grillplatserna finns i lekparken bakom Kruthornsvägen 11 samt i Engelska parken Kruthornsvägen 14. Endast grillkol eller briketter får användas som bränsle och gäller för samtliga grillar.

(Vertikal elgrill är tillåtet på egen balkong)

Nöjen

Tidigt i föreningens historia fanns det önskemål att upplåta en del av vår parkmark för gemensamhetsaktiviteter. Därför byggdes en riktig boulebana, ett permanent bordtennisbord och anlades ett storschack. De förstnämnda i kanten till vårt naturområde på Edsberget inte långt från vår grillplats och schackspelet bakom Ribbings väg 12. (Schackpjäserna förvaras i en låst låda på platsen. Den egna dörrnyckeln passar i låset).

Kompost

Uppe vid boule-banan anläggs våren 2019 en kompost för allt som kommer från trädgården, blommor på fönsterbrädan eller jord och vissna växter från balkonglådor. Här har föreningens medlemmar möjlighet att så småningom, och i mån av tillgång, också hämta komposterad jord till egna balkongodlingar och omplanteringar.