Föreningen har installerat hjärtstartare

Solhjulet har nyligen installerat hjärtstartare i området som ni medlemmar enkelt kan komma åt om en nödsituation i form av hjärtstopp skulle uppstå. De är placerade i slussarna till tvättstugorna på Kruthornsvägen 4 & 48, och ni kommer in i slussen samt öppnar luckan till hjärtstartarna med hjälp av era brickor/tags. Samma brickor ni använder för att öppna entrédörren. Vi ber er att lokalisera placeringen av hjärtartarna så att ni blixtsnabbt kan ta er till den närmaste vid en nödsituation. Det första ni skall göra är naturligtvis att ringa 112. Läs mer om detta på hemsidan https://solhjulet.se/for-boende/hjartstartare/

Bilstölder i området

Vi har fått rapporter om att det för närvarande pågår bilstölder i området, och ber er hålla lite extra koll på era bilar. Ser ni en pågående bilstöld, ring 112, annars 114 14 om ni misstänker att stöld förekommit.

Stamspolning 30 augusti – 15 oktober

Vi har aviserat i samtliga portar om att Interspol kommer genomföra stamspolning i fastigheterna under hösten. Arbetet var planerat att utföras 2020, men vi var tvungna att skjuta på arbetet på grund av de restriktioner som gällde då.

Nu är vi i ett läge där arbetet inte längre kan skjutas på framtiden, och måste få våra avlopp rensade för att minimera risken för stopp i avloppet med vattenskador som påföljd.

Interspol kommer naturligtvis genomföra arbetet med skyddsutrustning, och beräknad tid för arbetet är max 30 min/lägenhet.

Det kommer en ny mer detaljerad avisering i ert brevinkast några dagar innan det är dags för spolning i er lägenhet.

/Förvaltningen

Årsstämman avslutad

Nu är årsstämman avslutad och styrelsen vill tacka alla er medlemmar som deltagit i årets stämma.

Vi hoppas verkligen att nästa årsstämma kan arrangeras på traditionellt vis, att vi kan träffas fysiskt och umgås med kaffe & tårta.

Ta hand om er och ha en skön sommar.

/Styrelsen

Inför årsstämman 30 juni 2021

I dag den 7 juni delas årsredovisning och allt övrigt material ut som ni behöver inför årsstämman den 30 juni.

Även detta år kommer ni kunna rösta genom poströstning då stämman inte kan genomföras fysiskt p.g.a pandemin.

Fr.o.m tisdag 8 juni kommer ni kunna lägga er röst i den svarta tunnan utanför förvaltningen Kruthornsvägen 8, alternativt lägga er röst på postlådan senast den 30 Juni. All information finns i kuvertet som delas ut under dagen.