Skyddsrummen på Solhjulet och i övriga Edsberg

Då vi befinner oss i en orolig tid pga. invasionen av Ukraina, samt att vi nog alla följer mediabevakningen av situationen, har det inkommit mejl och samtal till förvaltningen ifrån medlemmar som undrar om status på fastigheternas skyddsrum.

Samtliga fastigheter förutom hus 13 (Förvaltningen Kruthornsvägen 8) har skyddsrum i källaren, och är märkta med skyltar.

Vi har påskyndat en besiktning för att säkerställa att utrustning och funktionerna i skyddsrummen är tillförlitliga. Normalt sker den här typen av besiktning var 10 år.

Ifall en situation skulle uppstå då skyddsrummen behöver tas i bruk, kommer förråden att rivas. Har ni något av värde i förråden som ni absolut inte kan vara utan, är tipset att ni tar hand om föremålen redan nu. Vi alla hoppas naturligtvis att det aldrig uppstår en situation, men bör förbereda oss på bästa sätt.

Den statliga myndighet som har ansvaret för att infrastruktur och skydd skall fungera för oss medborgare är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Skyddsrummen i Edsberg  är utmärkta på kartan, och hittas via denna länk

,https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1&find=Kruthornsv%25C3%25A4gen%252C%2520192%252032%252C%2520Edsberg%252C%2520Sollentuna%252C%2520SWE.

Vi kommer löpande hålla er uppdaterade via hemsidan med den senaste informationen.

 

Kommentarer inaktiverade.